MCK // Nger
MCK // Nger
 • Video 30
 • lượt xem 158 871 919
RPT MCK - AI MỚI LÀ KẺ XẤU XA | OFFICIAL MUSIC VIDEO
RPT MCK - AI MỚI LÀ KẺ XẤU XA | OFFICIAL MUSIC VIDEO
#mck #amlkxx #rptmck
Nếu các bạn yêu thích "99%" và muốn sở hữu cho mình phiên bản vật lý của album, hãy ghé qua đường link dưới đây và Pre-Order Album "99%" tại:
lpclub.vn/mck-99-cd
Hẹn gặp mọi người ở 99% Listening Party tại 1900 Le Théâtre vào ngày 17 tháng 03 này nhé:
id.vin/1900_MCK
MUSIC PRODUCTION:
Performed by Nghiêm Vũ Hoàng Long
Songwriter: Nghiêm Vũ Hoàng Long
Music Producers: LOPE PHAM, no friends no enemies
Mixing & Mastering: LOPE PHAM, Bùi Ngọc Quốc Linh
VIDEO PRODUCTION:
Creative & directed by Ngô Phong
Written by Linjpp.
DOP: Bùi Thảo (Cinéus)
Set Design: Star Nguyễn
1st AC: Fong Zin (Cinéus)
VFX : BigBenz, Conlochalam
Equipment: Ho...
lượt xem: 1 294 480

Video

16. 99 - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 469 N21 ngày trước
16. 99 - RPT MCK | "99%" the album #99 #mck #99album Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fu...
15. Badtrip - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 1,6 Tr21 ngày trước
15. Badtrip - RPT MCK | "99%" the album #badtrip #mck #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung B...
14. Anh Đã Ổn Hơn - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 3 Tr21 ngày trước
14. Anh Đã Ổn Hơn - RPT MCK | "99%" the album #anhdaonhon #mck #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic....
13. Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 972 N21 ngày trước
13. Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa - RPT MCK | "99%" the album #aimoilakexauxa #rptmck 99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải D...
12.Thờ Er - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 471 N21 ngày trước
12.Thờ Er - RPT MCK | "99%" the album #thoer #mck #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (...
11.Tại Vì Sao - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 903 N21 ngày trước
11.Tại Vì Sao - RPT MCK | "99%" the album #taivisao #mck #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trun...
10. Show Me Love - RPT MCK | " 99% " the album
lượt xem 882 N21 ngày trước
10. Show Me Love - RPT MCK | " 99% " the album #mck #showmelove #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic...
09. Cuốn Cho Anh Một Điếu Nữa Đi - RPT MCK | " 99% " the album
lượt xem 552 N21 ngày trước
09. Cuốn Cho Anh Một Điếu Nữa Đi- RPT MCK | " 99% " the album #mck #cuonchoanhmotdieunuadi #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê...
08. 50/50 (Interlude) - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 400 N21 ngày trước
08. 50/50 - RPT MCK | "99%" the album #mck #50/50 #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (...
07. Thôi Em Đừng Đi - RPT MCK ( ft. Trung Trần ) | " 99% " the album
lượt xem 2,4 Tr21 ngày trước
07. Thôi Em Đừng Đi - RPT MCK ( ft. Trung Trần ) | " 99% " the album #thoiemdungdi #mck #99% #trungtran Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching...
06. Chỉ Một Đêm Nữa Thôi - RPT MCK ( ft. tlinh ) | " 99% " the album
lượt xem 1,9 Tr21 ngày trước
06. Chỉ Một Đêm Nữa Thôi - RPT MCK ( ft. tlinh ) | " 99% " the album Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic...
05. Tối Nay Ta Đi Đâu Nhờ - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 596 N21 ngày trước
05. Tối Nay Ta Đi Đâu Nhờ - RPT MCK | "99%" the album #toinaydidaunho #mck #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải D...
04. Va Vào Giai Điệu Này - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 986 N21 ngày trước
04. Va Vào Giai Điệu Này - RPT MCK | "99%" the album #vavaogiaidieunay #mck #99% Executive Producers: RPT MCK & LOPE PHẠM Album Producer: LOPE PHẠM A&R Vũ Ngọc Hiếu Mastered by Bùi Ngọc Quốc Linh ( SaiGon Root Music ) Management Vũ Ngọc Hiếu Creative Dircetion: Fustic. Art Direction: Nam Lê (Fustic.) Hải Doãn (Fustic.) Trung Bảo (Fustic.) & idoomythang Design & Packaching: Nam Lê (Fustic.) Hải ...
03. Suit & Tie - RPT MCK ( ft. Hoàng Tôn ) | " 99% " the album
lượt xem 1,3 Tr21 ngày trước
03. Suit & Tie - RPT MCK ( ft. Hoàng Tôn ) | " 99% " the album
02. Chìm Sâu - RPT MCK ( ft. Trung Trần ) | " 99% " the album
lượt xem 901 N21 ngày trước
02. Chìm Sâu - RPT MCK ( ft. Trung Trần ) | " 99% " the album
01. 00 (Intro) - RPT MCK | "99%" the album
lượt xem 595 N21 ngày trước
01. 00 (Intro) - RPT MCK | "99%" the album
RPT MCK - Phong Cách | VIDEO MUSIC (unofficial)
lượt xem 1,1 Tr4 tháng trước
RPT MCK - Phong Cách | VIDEO MUSIC (unofficial)
RPT MCK - TẠI VÌ SAO | Official Music Video
lượt xem 22 Tr6 tháng trước
RPT MCK - TẠI VÌ SAO | Official Music Video
Dung bam vao nghe
lượt xem 1,8 Tr11 tháng trước
Dung bam vao nghe
Chìm Sâu - RPT MCK (feat. Trung Trần) | Official Lyrics Video
lượt xem 52 TrNăm trước
Chìm Sâu - RPT MCK (feat. Trung Trần) | Official Lyrics Video
CUẤN CHO ANH 1 ĐIẾU NỮA ĐI - MCK (ft. Wxrdie) | Official Lyric Video
lượt xem 4,8 TrNăm trước
CUẤN CHO ANH 1 ĐIẾU NỮA ĐI - MCK (ft. Wxrdie) | Official Lyric Video
OCEAN - RPT MCK (feat. RPT Orijinn) | Official Music Video
lượt xem 1,9 TrNăm trước
OCEAN - RPT MCK (feat. RPT Orijinn) | Official Music Video
RPT MCK - Best of MCK | One Click Version
lượt xem 2,4 TrNăm trước
RPT MCK - Best of MCK | One Click Version
NGỦ TRONG PHÒNG THU REMIX - Right ft. KayC & RPT Orijinn & Young ITACHI prod. HIPZ
lượt xem 3,7 TrNăm trước
NGỦ TRONG PHÒNG THU REMIX - Right ft. KayC & RPT Orijinn & Young ITACHI prod. HIPZ
Flex - RPT MCK (prod. BINGI) | DEMO
lượt xem 1,9 TrNăm trước
Flex - RPT MCK (prod. BINGI) | DEMO
She Make It Clap (Freestyle) - RPT MCK
lượt xem 1 TrNăm trước
She Make It Clap (Freestyle) - RPT MCK
Đìu Anh Luôn Giữ Kín Trong Tym - RPT MCK ft tlinh & 2pillz | Official Music Video
lượt xem 3,2 TrNăm trước
Đìu Anh Luôn Giữ Kín Trong Tym - RPT MCK ft tlinh & 2pillz | Official Music Video
MCK & tlinh - Dễ - ( DaniLeigh - Easy ft. Chris Brown ) Remix. Prod by VITALS & Sony tran
lượt xem 2,6 Tr2 năm trước
MCK & tlinh - Dễ - ( DaniLeigh - Easy ft. Chris Brown ) Remix. Prod by VITALS & Sony tran
No L/Chẳng giống giáng sinh (remake) - MCK prod. datfitzx
lượt xem 2,2 Tr2 năm trước
No L/Chẳng giống giáng sinh (remake) - MCK prod. datfitzx

NHẬN XÉT

 • Rain Man
  Rain Man 7 phút trước

  bài này càng nghe càng hay

 • Minh Lê
  Minh Lê Giờ trước

  Bài này đỉnh vl đỉnh

 • Nguyên Đặng
  Nguyên Đặng Giờ trước

  Bài này, ác quá anh ơi.

 • Tiến Nguyễn
  Tiến Nguyễn Giờ trước

  Bài này đỉnh thật sự, không biết azai đã trải qua những gì mới viết được cái vibe này. Respect!!!

 • Lê Xuân Cường
  Lê Xuân Cường 5 giờ trước

  Mũ mck đội tên gì vậy mng :?

 • Hải Nguyễn
  Hải Nguyễn 5 giờ trước

  💥

 • Nguyen Son An (K17 HL)
  Nguyen Son An (K17 HL) 7 giờ trước

  cam xuc vai l

 • Lộc Mã Văn
  Lộc Mã Văn 8 giờ trước

  1%

 • Bach Nguyen Le
  Bach Nguyen Le 10 giờ trước

  Vibe đoạn intro bài này giống Đường về nhà LK vllllll

 • Huy Mai
  Huy Mai 10 giờ trước

  ông trùm autotune

 • Phong Do
  Phong Do 10 giờ trước

  Lit🔥🔥🔥🔥

 • LT4 Radio
  LT4 Radio 10 giờ trước

  ô mở lại r này :3

 • Mow Mow
  Mow Mow 11 giờ trước

  Od lgi hả mng

 • hung nguyen
  hung nguyen 11 giờ trước

  cuon cho a

 • Đa Meow
  Đa Meow 11 giờ trước

  tuyet

 • Duy Thuận steven
  Duy Thuận steven 11 giờ trước

  mck

 • Bảo Lớp Trưởng Official

  xin nhẹ cái link karaoke đê bẹn ưi

 • Phi Long
  Phi Long 12 giờ trước

  xin beat

 • Steelw
  Steelw 12 giờ trước

  tôi cứ tưởng tôi đang nghe Suit & Tie của Timberlake chứ =))?

 • ilearn
  ilearn 12 giờ trước

  Hay quá MCK ơi

 • NĐK.Khôi
  NĐK.Khôi 13 giờ trước

  Oh baby girl yeah yeah (Baby girl) Give me your love, đó là phần quà Làm anh chìm sâu trước khi anh nhận ra (Rằng là) Cháu của anh sẽ gọi em bằng bà Bởi vì anh muốn nắm tay nhau và va vào giai điệu này Để cho em một ngày chẳng còn thấy giọt buồn chậm lăn ở hai mi (Chẳng còn thấy, chẳng còn thấy nó) Nắm tay nhau và va vào giai điệu này Bởi vì là there ain't nobody like me (Yeah) Tay đan trong tay ta chung đôi đi vào club Baby tin anh ta không ở hàng chờ Anh khoe baby anh như Playboi Cà Mau Baby nháy mắt, quay đi, làm ngơ Vậy tình là gì làm mình viết ra thơ Anh đã quá quen với kiếp đợi chờ Ta đang hôn nhau trong club đèn mờ Funny man with a funny girl Siêu sao and lovebirds Em là Chanel, Versace, Bape Gặp drama, em skrt skrt! Nhiệt độ tăng nhanh khiến anh chóng mặt Em làm thời gian như đóng băng Bởi vì anh biết trong tim em là ICE ICE ICE ICE DCOD life (Yeah) Chân em mang Nike low You gotta pick a side (Yeah) Eenie miney moe Mình cùng ngồi ngắm trăng tàn Ở Sài Gòn hai giờ đêm Henny làm mắt ai mờ thêm Yeah sau đêm nay xem là ai ở bên Wokeup ở cầu Sài Gòn Với những mẩu chuyện dài thoòng Just let me ease your mind Em chính là điều thần kì Ghé đến và rồi thầm thì Cần gì khi đã có nhau Nói với anh (Bằng lời nhạc ngọt ngào) Nói với anh (Bằng kỉ niệm mùa hè) Anh xao xuyến nơi nồng nàn hoa sữa rơi Nghĩ đến em (Chẳng thể ngừng việc) Nghĩ đến em Còn cần gì khi đã có nhau Thanh âm vang bên tai đôi khi ngây ngất như mùi hương trên vai Đam mê của anh là hái ra tiền Đặt một nụ cười lên môi em đêm mai (Yeah) Anh không hay ghen và niềm vui của anh là được hôn tay em Và ngay sau đêm nay là anh đã muốn Nắm tay nhau và va vào giai điệu này Cần gì khi đã có nhau Nắm tay nhau và va vào giai điệu này Cần gì khi đã có nhau

 • Doanh Nguyễn
  Doanh Nguyễn 13 giờ trước

  nghe nhạc cuốn giống bài DIVINA COMMEDIA của GD

 • Thiện Bùi
  Thiện Bùi 13 giờ trước

  OD là gì ae?

 • Việt Nam Nguyễn
  Việt Nam Nguyễn 14 giờ trước

  Giai điệu tuyệt vời, nhưng MV trình diễn chưa ngầu mấy, nên có cảm giác người đàn ông còn quá trẻ chưa từng trải

 • pinkshark
  pinkshark 14 giờ trước

  Bài này hay nhất luôn, quá cuốn.

 • pinkshark
  pinkshark 14 giờ trước

  0:53 Thôi em đừng đ*~~🔥🔥🔥

 • ChessKing
  ChessKing 14 giờ trước

  cam on anh vi da cho 1 bai hat cam xuc nhu vay

 • Trần Thị Kim Thùy
  Trần Thị Kim Thùy 14 giờ trước

  MCK: Người hãy cuốn cho anh một điếu nữa đi... Hàng mi kia cong Nói anh biết em cần gì Liu tiu diuuu Gương mặt ấy cứ lầm lì Mặc kệ miệng đời đặt chuyện nhỏ to không nghe tiếng rầm rì Nên em hãy thầm thì vào bên tai Anh vẫn biết từ đầu Rằng chỉ muốn dư vị của đôi môi Chỉ còn lại mình ta và bầu trời chuyển tối Rồi lại chợt nhận ra tất cả là giả dối Baby gurl, em hãy đến đây, hãy ôm lấy anh Nhanh lên không anh phê mất phanh Baby gurl i wanna show you my whole world Ta đã đươc nhìn thấy nhau Nhìn nhau thắm thiết khi ta lột đồ Nắm ngay vào vòng eo quanh co Đừng quay đi, anh lo Môi em ướt!? Sorry, là do anh làm Ném em sang một bên baby Để anh đè lên baby Có lẽ đây là thứ mà em rất CẦN Cuốn cho anh một điếu nữa đi... WXRDIE: Để anh mute, kệ ai nói ra nói vào Bảo em role đê, anh còn làm khói nào Trông em cute, như lúc mới đầu Cũng ok, để xem ta đi tới đâu Bao nhiêu chuyện còn chưa nói với nhau Thế mà đã đốt hết nửa gói mới đau Tai anh như ù đi, toàn ảo xấu Vì anh thừa biết mọi chuyện vốn chẳng đâu vào đâu Giờ thì em chọn đi bông tím hay xanh? Em sẽ bỏ đi, hay em sẽ níu tay anh Vẫn biết đâu có gì là chắc chắn Anh sẵn sàng cho một cái giá thật đắt Nên là lấy cái khay trên bàn và cuốn một điếu đi Tạo cảm hứng cho đôi câu ca mà anh còn thiếu đi Nói thử xem ngoài anh ra thì em còn yêu gì Young Lonely Stonie, Can you feel me? Can you feel me? Cuốn cho anh một điếu đi x2 Young Lonely Stonie, Can you feel me? CUỐN CHO ANH MỘT ĐIẾU NỮA ĐI NGƯỜI HÃY CUỐN CHO ANH MỘT ĐIẾU NỮA ĐIIIIII

 • Phúc Trần
  Phúc Trần 14 giờ trước

  nghiện bài này vãi ò

 • Minh Quang
  Minh Quang 14 giờ trước

  OD là gì ae ??

 • trvkhanh
  trvkhanh 15 giờ trước

  cu phai goi la cuonn

 • 09. Đỗ Phước Đạt.
  09. Đỗ Phước Đạt. 15 giờ trước

  OD là old đi hay overdose nhỉ ?:|

 • Minh Dũng Phạm
  Minh Dũng Phạm 16 giờ trước

  nghiện vãi, đá tẩm vô nhạc MCK!

 • Chang Chang
  Chang Chang 16 giờ trước

  OD là gì vậy mn ?

 • Trí Nguyễn Hữu
  Trí Nguyễn Hữu 16 giờ trước

  .

 • m1nh
  m1nh 16 giờ trước

  nhớ nyc vc:(

 • Nguyễn Thành Đạt
  Nguyễn Thành Đạt 17 giờ trước

  Vẫn cháy

 • luffy
  luffy 17 giờ trước

  đề nghị thuê cái xe nhìn sang hơn chút

 • Đức Xuân
  Đức Xuân 17 giờ trước

  .

 • Đức Xuân
  Đức Xuân 17 giờ trước

  .

 • Phạm Dũng
  Phạm Dũng 17 giờ trước

  đỉnh

 • Huy Nguyễn Duy
  Huy Nguyễn Duy 17 giờ trước

  Bài này quá hay từ hồi nghe demo

 • Vitcon dilonton
  Vitcon dilonton 17 giờ trước

  cháy vl

 • Ngọc Anh
  Ngọc Anh 17 giờ trước

  Hay vl

 • thanh thu nguyen
  thanh thu nguyen 18 giờ trước

  Nghe na ná Dance Monkey

 • Jen Mattsson
  Jen Mattsson 18 giờ trước

  MCK và |Trung Trần là một sự kết hợp tuyệt vời, người nghe sẽ bị hút vào và ko cảm thấy chán khi có sự thay đổi 2 giọng hát hay trong 1 bài hát. Sau rappviet thì MCK là ca sĩ sác tác nhiều bài hay nhất!

 • An Le
  An Le 18 giờ trước

  nghiện

 • NĐK.Khôi
  NĐK.Khôi 18 giờ trước

  [Intro] Chỉ một đêm nữa thôi Chỉ một đêm nữa thôi Chỉ một đêm nữa thôi Chỉ một đêm nữa thôi [Verse: MCK] Đôi khi đi hơi nhanh như con xe không phanh (Đôi khi làm mình lẻ loi) Âm thanh vang lên nghe trong tai nghe (Và tình yêu thì đã lên ngôi) Nhìn đêm trôi em sát bên tôi (Chạm vào em mới bất giác lên ngôi) Mọi buồn đau rồi sẽ quên thối ôiiiii Mấy cái tin inbox của em giờ đang ở trong đầu Và anh đã thức biết bao nhiêu là đêm dài mong ngóng Không cần phải nói mà sao vẫn cứ hiểu thấu lòng nhau Same frequency, I don't wanna let u go [Chorus: MCK, tlinh] Yeh Anh không muốn thức dậy (Chỉ một đêm nữa thôi) Anh muốn chìm trong đôi mắt nàng (Chỉ một đêm nữa thôi) Cạm bẫy vẫn đang xung quanh em (Chỉ một đêm nữa thôi) Clutching got it got it got it girl... dé e (one two three...) [Verse: MCK, Both] DCOD Life Chân em mang Nike Low You gotta pick a side Eenie miney moe Mình cùng ngồi ngắm trăng tàn Ở Sài Gòn hai giờ đêm Henni làm mắt ai mờ thêm Yeah sau đêm nay xem là ai ở bên Quấn một điếu thật to Mãi giống với Thành Draw Bọn em muốn có thật là nhiều tiền And we gonna make some more ACID gang gang 350 Lúc đó nhìn em thật đẹp That's everything I know Mình cùng xuống phố, khi đã lên đồ Bầu trời nhiều sao mà đêm nay vẫn tối đen Bao nhiêu cạm vẫy, đang ở thiên đường Nhưng mà tại sao trong tim anh có mỗi em Và sẽ còn biết đớn đau là đến bằng này Nếu cứ tiếp tục trên đà này I'm so gonna fucking fucking fucking fucking fall in love with you [Chorus: MCK, tlinh] Yeh Anh không muốn thức dậy (Chỉ một đêm nữa thôi) Anh muốn chìm trong đôi mắt nàng (Chỉ một đêm nữa thôi) Cạm bẫy vẫn đang xung quanh em (Chỉ một đêm nữa thôi) Clutching got it got it got it girl... dé e (one two three...) [Verse: tlinh, MCK] Cho em nắm tay anh một chút được không? (được được) Những điều sau đây xin phép được nói thật lòng (tell mе babyyy) Em không chắc em đang cảm thấy yêu gì nhưng mà nhớ anh, chỉ muốn thấy anh ở bên cạnh You got me tripping như bị rơi vào tròng (tripping) (baby) Nhưng em không thấy bản thân mình đang đề phòng (Noooo) You makе me feel safe "Rằng mọi thứ sẽ Okay" Khi ở trong vòng tay anhhh [Outro: tlinh, MCK] Em không muốn thức dậy (Yeh anh cũng không muốn thức dậy) Mặc kệ thời gian này nó chảy (Mặc kệ thời gian đi babee) Xung quanh là bao nhiêu cạm bẫy Munchies got it yeh

  • Kiet Nguyen
   Kiet Nguyen 13 giờ trước

   lyric j sai từa lưa v:)))

 • Dương Nguyễn
  Dương Nguyễn 19 giờ trước

  Baby ơi anh không biết anh cần em hay môi em :((