Kim Lợi KLY
Kim Lợi KLY
  • 267
  • 18 156 676

Video

Hạ Thủy Tàu - Và Chạy Thử Tàu Cá.
lượt xem 22 2615 ngày trước
Thợ Hàn Nối Cốt Sắt Quá Độc Đáo.
lượt xem 100 15813 ngày trước
Kéo tàu lên bờ và phám phá động cơ.
lượt xem 16 12616 ngày trước
Chạy tàu kéo ra hòn du lịch, (tập 1)
lượt xem 4 52427 ngày trước
Hạ thủy tàu bằng con đội.
lượt xem 2 617Tháng trước
Múa lân Mừng Đại lễ,vui như tết.
lượt xem 1 802Tháng trước
Chạy thử động cơ CUMMINS 290 USA.
lượt xem 20 538Tháng trước