KIDING Minecraft
KIDING Minecraft
 • Video 30
 • lượt xem 34 542 148
200 DAYS OF SURVIVAL IN MINECRAFT Apocalyptic Planet - GETOVER THE PANDEMIC..
200 NGÀY SINH TỒN Ở HÀNH TINH TẬN THẾ TRONG MINECRAFT - CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH..
🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft
🛒Shop Acc Roblox của Kiding : kidingroblox.com/
💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b
🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc
📥 Addon/Mod/Map Trong Video:
➫ Apocalypse Planet Mopack(Unlocked): m. story.php?story_fbid=pfbid02dKmrx8mB9ywxmEw1VAxReXRUVzigtNJKtBbY49wL5Ah7s7o6DGTdQdv9JGMpEoUbl&id=100076525562220&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f
🗺 Minecraft Version:
📀 Shader: Complementary - www.curseforge.com/minecraft/customization/complementary-shaders
🎶 Soundtrack:
➢ Epidemic Sound
📩 Mail: Kidingmcpe2019@gmail.com
-------------------------------------...
lượt xem: 472 068

Video

100 DAYS OF SURVIVAL IN MINECRAFT Apocalyptic Planet - TOO MUCH RADIOUS..
lượt xem 956 N21 ngày trước
100 NGÀY SINH TỒN Ở HÀNH TINH TẬN THẾ TRONG MINECRAFT - QUÁ NHIỀU CHẤT PHÓNG XẠ.. 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 🔴 Đăng Ký Kênh Sikay MC Nhé: www.youtube.com/@SikayMC 🛒Shop Acc Roblox của Kiding : kidingroblox.com/ 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 📥 Addon/Mod/Map Trong Video: ➫ Apocalypse Planet Mopack(Unlocked)...
100 DAYS SURVIVE AT DEAD SPACE IN MINECRAFT - FIND THE MY WAY BACK TO EARTH !!
lượt xem 593 NTháng trước
➢ Nox Cleaner: link.noxinfluencer.com/yKBhE5 100 NGÀY SỐNG SÓT NGOÀI KHÔNG GIAN CHẾT CHÓC TRONG MINECRAFT - TÌM ĐƯỜNG TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT! 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 🔴 Đăng Ký Kênh Sikay MC Nhé: www.youtube.com/@SikayMC 🛒Shop Acc Roblox của Kiding : kidingroblox.com/ 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 📥 Addon/Mod/...
I SPENT 730 HOURS TO BUILD MONDSTADT CITY IN MINECRAFT HARDCORE!
lượt xem 558 NTháng trước
MÌNH ĐÃ MẤT 730 TIẾNG ĐỂ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ MONDSTADT TRONG MINECRAFT HARDCORE! ➢ Khai Trương Shop Acc Roblox: kidingroblox.com 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc ➢ Tất Cả Nguồn Video Trong Phần Intro ➞ vnclip.net/video/d71YOg50FbQ/video.html ➞ vnclip.net/video/PB6Wj5tsa7U/video.html...
WHOEVER IS THE LAST SURVIVOR IN THE CHAINSAW MAN MINECRAFT WILL WIN!
lượt xem 825 N2 tháng trước
AI LÀ KẺ SỐNG SÓT CUỐI CÙNG TRONG THẾ GIỚI MINECRAFT CHAINSAW MAN SẼ CHIẾN THẮNG! ⚠️ Lưu Ý: Toàn bộ câu truyện ở phần Introducing là Fanmade và không chính thức. 🛒Shop Acc Roblox của Kiding : kidingroblox.com/ - Đặc Biệt Cảm Ơn: 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 🔴 Đăng Ký Kênh Kaito Nhé: www.youtube.com/@KaiToMC06 🔴 Đăng Ký Kênh Lão Nguyên Nhé: youtube.com/@laonguyen205 💸 Donate...
It took me 3 weeks to build a nuclear industrial park in MINECRAFT !
lượt xem 447 N2 tháng trước
MÌNH ĐÃ MẤT 3 TUẦN ĐỂ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN TRONG MINECRAFT ! ➢ Khai Trương Shop Acc Roblox: kidingroblox.com 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 🗺 Minecraft Version: Java 1.19.2 📀 Shader: Complementary Reimagined 🎶 Soundtrack: ➢ Epidemic Sound ➢ Blue Archives OST 📩 Mail: ...
100 DAYS BECOME A CHAINSAW MAN IN MINECRAFT I KILLED GUN DEVIL!
lượt xem 1,8 Tr3 tháng trước
100 NGÀY TRỞ THÀNH CHAINSAW MAN TRONG MINECRAFT MÌNH TIÊU DIỆT QUỶ SÚNG! 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 🛒Shop Acc Roblox của Kiding : kidingroblox.com/ 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 📥 Addon/Mod/Map Trong Video: ➫ Chainsaw Man(Craft): www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/search?search=chainsaw man ➫ Chainsaw M...
I trapped 100 WARDEN in MINECRAFT
lượt xem 430 N3 tháng trước
MÌNH ĐÃ BẮT 100 CON WARDEN TRONG MINECRAFT 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 🛒Shop Acc Roblox của Kiding : kidingroblox.com/ 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 🗺 Minecraft Version: Java 1.19.2 📀 Shader: BSL, Complementary 🎶 Soundtrack: ➢ Epidemic Sound ➢ Genshin Impact OST ➢ Cyberpunk: Edgerunner OST 📩 Mail: Kidingmc...
I SPENT 120 HOURS TO BUILD EAST ASIA VILLAGE ON GIANT SNIFFER BACK IN MINECRAFT
lượt xem 265 N4 tháng trước
MÌNH MẤT 120 TIẾNG ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NGÔI LÀNG TREO TRÊN LƯNG CON SNIFFER KHỔNG LỒ! 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 🛒Shop Acc Roblox của Kiding : kidingroblox.com/ 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 🗺 Minecraft Version: Java 1.19.2 📀 Shader: BSL, Complementary 🎶 Soundtrack: ➢ Epidemic Sound ➢ Genshin Impact OST 📩 Mai...
100 DAYS SURVIVE IN MINECRAFT PIXELMON - I REVIVE ALL PRIORITY POKEMONS
lượt xem 482 N4 tháng trước
100 NGÀY TRONG MINECRAFT PIXELMON MÌNH HỒI SINH TOÀN BỘ POKEMON TIỀN SỬ 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 🔴 Đăng Ký Sikay Nhé: vnclip.net/user/SikayMC 🔴 Đăng Ký Kênh lão Nguyên Nhé: vnclip.net/channel/UCM6q... 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 📥 Addon/Mod/Map Trong Video: ➫ Siêu Pixelmon Modpack: www.mediafire.com/f...
I BUILD A HUGE SNIFFER IN MINECRAFT
lượt xem 315 N4 tháng trước
MÌNH XÂY DỰNG MỘT CON SNIFFER KHỔNG LỒ TRONG MINECRAFT 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 🗺 Minecraft Version: Java 1.19.2 📀 Shader: BSL, Complementary 🎶 Soundtrack: ➢ Epidemic Sound ➢ Genshin Impact OST 📩 Mail: Kidingmcpe2019@gmail.com 📬 Facebook Của Kid: phong.lehoang....
I COLLECTED ALL BIOMES IN MINECRAFT AND PUT THEM IN BOTTLES
lượt xem 536 N4 tháng trước
➢ Tải Ngay Color Time: freeshort.link/RTt6hu MÌNH THU THẬP TẤT CẢ QUẦN XÃ SINH VẬT CỦA MINECRAFT VÀ BỎ VÀO NHỮNG CÁI CHAI 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 🗺 Minecraft Version: Java 1.19.2 📀 Shader: BSL, Complementary 🎶 Soundtrack: ➢ Epidemic Sound ➢ Genshin Impact OST 📩 Mail: Kidin...
100 DAYS OF SURVIVAL PREHISTORIC EARTH IN MINECRAFT HARDCORE!
lượt xem 600 N5 tháng trước
➥ Tải Sheep N Sheep Tại Đây Nhé:freeshort.link/RTt6hu 100 NGÀY SINH TỒN TRÊN HÀNH TINH THỜI TIỀN SỬ TRONG MINECRAFT SIÊU KHÓ ! 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc ➤ Xem Thêm Những Series Về Khủng Long Khác: ➞ Minecraft Công Viên Tiền Sử: vnclip.net/video/wFCNk_0jX8M/video.html ➞ Minec...
I survived and build Japanese Castle in Minecraft Hardcore
lượt xem 336 N5 tháng trước
MÌNH SINH TỒN VÀ XÂY DỰNG TÒA THÀNH NHẬT BẢN TRONG MINECRAFT SIÊU KHÓ 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: metub.net/kidingminecraft 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc 🗺 Minecraft Version: Java 1.19.2 📀 Shader: BSL, Complementary 🎶 Soundtrack: ➢ Epidemic Sound ➢ Genshin Impact OST 📩 Mail: Kidingmcpe2019@gmail.com 📬 Facebook Của Kid: facebook.com...
200 DAYS SURVIVAL ON A RAFT IN MINECRAFT - I BUILD A HUGE AIRSHIP!
lượt xem 325 N5 tháng trước
200 NGÀY SINH TỒN TRÊN CHIẾC BÈ TRONG MINECRAFT - MÌNH XÂY DỰNG TÀU BAY KHỔNG LỒ! 🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: vnclip.net/user/KIDINGMinecraft 💸 Donate: playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b 🎮 Discord Kiding Community : discord.gg/hgPaydJc ➞ 100 Ngày Sinh Tồn Trên bè: vnclip.net/video/nLfOPnAwgRg/video.html 📥 Addon/Mod/Map Trong Video: ➫ Raft Block: www.curseforge.com/minecraft/worlds/raftblock 🗺 M...
100 DAYS OF SURVIVING ON A RAFT IN MINECRAFT - I BUILD A HUGE FACTORY ON THE SEA!
lượt xem 769 N6 tháng trước
100 DAYS OF SURVIVING ON A RAFT IN MINECRAFT - I BUILD A HUGE FACTORY ON THE SEA!
MINECRAFT BUT THE LAST PEOPLE SURVIVE ON THE LOST ISLAND WILL WIN!
lượt xem 431 N6 tháng trước
MINECRAFT BUT THE LAST PEOPLE SURVIVE ON THE LOST ISLAND WILL WIN!
100 DAYS BECOME A DRAGON SLAYER IN MINECRAFT AND BUILDING JAPANESE EMPIRE WITH MY TEAM
lượt xem 774 N6 tháng trước
100 DAYS BECOME A DRAGON SLAYER IN MINECRAFT AND BUILDING JAPANESE EMPIRE WITH MY TEAM
MINECRAFT BUT THE LAST SURVIVAL IN THE ZOMBIE APOCALYPSE WILL WIN!
lượt xem 509 N7 tháng trước
MINECRAFT BUT THE LAST SURVIVAL IN THE ZOMBIE APOCALYPSE WILL WIN!
600 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING ANCIENT RITES
lượt xem 272 N7 tháng trước
600 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING ANCIENT RITES
500 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING WINTER CASTLE
lượt xem 500 N7 tháng trước
500 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING WINTER CASTLE
300 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING BIG LIGHTHOUSE
lượt xem 384 N8 tháng trước
300 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING BIG LIGHTHOUSE
200 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING A VILLAGE ON THE SEA
lượt xem 707 N8 tháng trước
200 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING A VILLAGE ON THE SEA
100 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING A HUGE HARBOR !
lượt xem 807 N8 tháng trước
100 DAYS OF SURVIVAL IN ANTARCTIC OCEAN MINECRAFT - BUILDING A HUGE HARBOR !
WE SURVIVE 100 DAYS IN MINECRAFT LAST DAY ON EARTH WITH TEAM.
lượt xem 1,2 Tr8 tháng trước
WE SURVIVE 100 DAYS IN MINECRAFT LAST DAY ON EARTH WITH TEAM.
500 DAYS OF SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK - 'GUOM LAKE' MONSTER
lượt xem 663 N9 tháng trước
500 DAYS OF SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK - 'GUOM LAKE' MONSTER
400 DAYS SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK - DINOSAUR KINGDOM
lượt xem 451 N9 tháng trước
400 DAYS SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK - DINOSAUR KINGDOM
300 DAYS SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK - CONSTRUCTION UPGRADE
lượt xem 620 N9 tháng trước
300 DAYS SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK - CONSTRUCTION UPGRADE
200 NGÀY SINH TỒN TRONG MINECRAFT CÔNG VIÊN THỜI TIỀN SỬ - XÂY DỰNG SIÊU CĂN CỨ
lượt xem 498 N9 tháng trước
200 NGÀY SINH TỒN TRONG MINECRAFT CÔNG VIÊN THỜI TIỀN SỬ - XÂY DỰNG SIÊU CĂN CỨ
I SPEND 100 DAYS SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK! DINOSAUR REVIVAL...
lượt xem 783 N10 tháng trước
I SPEND 100 DAYS SURVIVAL IN MINECRAFT PREHISTORIC PARK! DINOSAUR REVIVAL...

NHẬN XÉT

 • Thao Trinh minh
  Thao Trinh minh 7 giờ trước

  🥰

 • pre-mì tôm+
  pre-mì tôm+ 12 giờ trước

  phiên bản là bảo nhiêu vậy

 • Hoàng Đức
  Hoàng Đức 13 giờ trước

  đang coi mà cứ tưởng dấm đài tới nơi

 • Kha Bảo
  Kha Bảo 13 giờ trước

  Hay quá anh ơi

 • Hương Bùi
  Hương Bùi 13 giờ trước

  Anh ơi anh có thể sâu mặt được ko

 • Phúc Hồ
  Phúc Hồ 17 giờ trước

  Ủa sao anh ko lấy len của thuyền hải tặc

 • Hải đăng Nguyễn văn
  Hải đăng Nguyễn văn 18 giờ trước

  Xem cuốn quá mong ra thêm 🎉🎉🎉🎉

 • Nhất Bạn là
  Nhất Bạn là 21 giờ trước

  Xác ai kìa 35:09 =)))

 • Phan Minh Thuan
  Phan Minh Thuan Ngày trước

  Lam video 300 ngay di a

 • Tiếnn Đạt
  Tiếnn Đạt Ngày trước

  hay qá

 • Sun Ú
  Sun Ú Ngày trước

  kiding mãi đỉnh

 • Thịnh Trần
  Thịnh Trần Ngày trước

  Bếp lửa hồi máu=> phi phai:))))

 • Uyên Nguyễn
  Uyên Nguyễn Ngày trước

  Lửa trại trong nì lấy từ lửa chùa hở anh😂

 • Rùa
  Rùa  Ngày trước

  Chưa bao h xem Minecraft mà thót tim giật mình như z đây có lẽ là youtuber làm Minecraft 100ngày hay nhất r

 • Cuong Phan
  Cuong Phan Ngày trước

  Anh làm thêm 300 ngày

 • Sang Thanh
  Sang Thanh Ngày trước

  Oh hallo a anh chơi game này mà sao cứ thích xen qua game khác thế mà công nhận là em simp lord con rồng này với con chủ của nó :)))

 • hoàng gà vn
  hoàng gà vn Ngày trước

  sao mình nghĩ là kết thúc mở quá hoặc là kết thúc đúng của series này .__.

 • Thuy Phan
  Thuy Phan Ngày trước

  Chào anh

 • luan kim
  luan kim Ngày trước

  đừng xem chua nữa 😂

 • Hải Phúc Vũ
  Hải Phúc Vũ Ngày trước

  cục đẹp!!!!!

 • Bình Nghuyễn
  Bình Nghuyễn Ngày trước

  Em tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với sicay nhỉ🤔🤔🤔🤔🤔

 • 陳虹鮮
  陳虹鮮 Ngày trước

  Ki😊

 • 陳虹鮮
  陳虹鮮 Ngày trước

  KiDing Minecraft

 • Hùng Ngọc
  Hùng Ngọc Ngày trước

  Mới coi thấy dọng anh cuốn nha

 • Kiet Tuan
  Kiet Tuan Ngày trước

  Và đây là florentino

 • Long Kim
  Long Kim 2 ngày trước

  and oi sao anh ra video lau the anh

 • Samihahaha
  Samihahaha 2 ngày trước

  tâm huyết thế bro

 • Chơi thử Roblox
  Chơi thử Roblox 2 ngày trước

  Vc thấy ai bay trong clip😂

 • Tsukasa Mayuri
  Tsukasa Mayuri 2 ngày trước

  Xây 4 cái đèn hiệu đi ông

 • ppp
  ppp 2 ngày trước

  Tui đang thắc mắc là ông chơi mcpe hay mcpc :)))

 • Duc Lê đuc
  Duc Lê đuc 2 ngày trước

  ah làm 300 day đi