Karaoke Tuấn Cò
Karaoke Tuấn Cò
 • Video 30
 • lượt xem 1 109 363 189
Karaoke Quán Trọ Trần Gian Tone Nam ( Đô Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu.
#karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​
List :
-----------------------------------------------------------
► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé!
➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé.
-----------------------------------------------------------
▲ Follow Karaoke Tuấn Cò :
● Đăng Ký Kênh : vnclip.net/channel/UCL2d...
-------------------------------------------------------
► Contact:
Email: adminct@congtrinhmedia.com
Phone: 0382.284.283
© ...
lượt xem: 5 645

Video

Karaoke Ngày Đó Xa Rồi Tone Nữ ( Am ) Nhạc Sống Tuấn Cò Karaoke
lượt xem 9 N18 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Tuổi Nàng 15 Tone Nữ | Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 26 N2 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Bài Ca Kỷ Niệm Tone Nam ( Em Mi Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 10 N2 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Vọng Cổ Buồn Tone Nữ ( Rê Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò Karaoke
lượt xem 7 N4 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Hoa Sứ Nhà Nàng Tone Nữ ( La Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 9 N4 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Mùa Đông Của Anh Tone Nam ( Sol Trưởng ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 4,8 N7 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Mưa Trên Phố Huế Tone Nam Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 5 N7 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Tone Nữ ( G#m ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 17 N9 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Chiều Tây Đô Tone Nam Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 4,6 N9 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Thương Nhớ Người Dưng Tone Nữ ( Fa Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 6 N12 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Ngày Đó Xa Rồi Tone Nam ( Rê Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 5 N12 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Miền Tây Quê Tôi Tone Nam ( Bm ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 8 N12 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Mưa Trên Phố Huế Tone Nữ Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 6 N14 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Ngoại Ô Buồn Tone Nam ( Cm Đô Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 16 N14 giờ trước
Karaoke Tuấn Cò là kênh karaoke nhạc sống độc quyền phát hành những ca khúc Karaoke mới nhất gồm nhiều thể loại khác nhau. Theo dõi kênh để được thông báo khi có sản phẩm mới nha cả nhà yêu. #karaoketuanco​ #karaokenhacsong​, #karaokedehat​ List : ► Đăng ký & Nhấn chuông 🔔 thông báo để nhận những video ra mới nhất nhé! ➥ Để yêu cầu bài hát karaoke theo sở thích thì bình luận bên dưới nhé. ▲ Fol...
Karaoke Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Tone Nam ( Bm ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 6 N14 giờ trước
Karaoke Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Tone Nam ( Bm ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Biển Mặn Tone Nữ ( F#m Fa Thăng Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 12 N16 giờ trước
Karaoke Biển Mặn Tone Nữ ( F#m Fa Thăng Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê Tone Nam ( La Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 11 N16 giờ trước
Karaoke Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê Tone Nam ( La Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Mùa Đông Của Anh Tone Nữ ( Rê Trưởng ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 6 N16 giờ trước
Karaoke Mùa Đông Của Anh Tone Nữ ( Rê Trưởng ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Nhớ Nhau Hoài Tone Nam (La Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 84 N19 giờ trước
Karaoke Nhớ Nhau Hoài Tone Nam (La Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Hai Mùa Mưa Tone Nữ Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 13 N19 giờ trước
Karaoke Hai Mùa Mưa Tone Nữ Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Miền Tây Quê Tôi Tone Nữ ( F#m ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 24 N19 giờ trước
Karaoke Miền Tây Quê Tôi Tone Nữ ( F#m ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Tuyệt Đỉnh Bolero Tone Nữ || 12 Bài Hát Hay Nhất 2023 | Cát Bụi Cuộc Đời || Giã Từ
lượt xem 13 N21 giờ trước
Karaoke Tuyệt Đỉnh Bolero Tone Nữ || 12 Bài Hát Hay Nhất 2023 | Cát Bụi Cuộc Đời || Giã Từ
Karaoke Tuổi Nàng 15 Tone Nam ( Đô Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 18 N21 giờ trước
Karaoke Tuổi Nàng 15 Tone Nam ( Đô Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Tone Nữ ( F#m ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 31 N21 giờ trước
Karaoke Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Tone Nữ ( F#m ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Liên Khúc Giã Từ - Nhạc Bolero Trữ Tình Tone Nữ Mới Nhất 2023 - Toàn Bài Hay Dễ Hát
lượt xem 19 NNgày trước
Liên Khúc Giã Từ - Nhạc Bolero Trữ Tình Tone Nữ Mới Nhất 2023 - Toàn Bài Hay Dễ Hát
Karaoke Hoa Sứ Nhà Nàng Tone Nam ( Rê Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 24 NNgày trước
Karaoke Hoa Sứ Nhà Nàng Tone Nam ( Rê Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Khóc Thầm Tone Nam ( Am La Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
lượt xem 13 NNgày trước
Karaoke Khóc Thầm Tone Nam ( Am La Thứ ) Nhạc Sống Tuấn Cò
Karaoke Gặp Nhau Làm Ngơ Tone Nam ( Ab ) Nhạc Sống Cha Cha
lượt xem 10 NNgày trước
Karaoke Gặp Nhau Làm Ngơ Tone Nam ( Ab ) Nhạc Sống Cha Cha
Karaoke Liên Khúc Bolero Tone Nữ Nửa Bài || Toàn Bài Hay Dễ Hát Nhất 2023
lượt xem 48 NNgày trước
Karaoke Liên Khúc Bolero Tone Nữ Nửa Bài || Toàn Bài Hay Dễ Hát Nhất 2023

NHẬN XÉT

 • Khanh Linh
  Khanh Linh 2 giờ trước

  Rat hay cam on ban chuc ban luon thanh cong

 • kim sansan
  kim sansan 3 giờ trước

  Phối Bản Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau

 • Thong Nguyen
  Thong Nguyen 8 giờ trước

  Dung quen ten anh

 • Minh Hưng Ngô
  Minh Hưng Ngô 8 giờ trước

  Hay lắm karaoke tuấn cò

 • Gái Trần Thi
  Gái Trần Thi 8 giờ trước

  Từ nay về sau sẽ ủng hộ bạn như xưa 🎻 🎤 💯 👍 👍

 • Gái Trần Thi
  Gái Trần Thi 8 giờ trước

  Karaoke. Tuấn còi tuyệt vời trên cả tuyệt vời 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

 • Gam
  Gam 8 giờ trước

  Hay lam👍👍👍

 • Diễm Hồng 4.4
  Diễm Hồng 4.4 9 giờ trước

  vọng cổ hoa tiếm bằng lăng

 • Ho Tran
  Ho Tran 10 giờ trước

  Đệm j mà lớn qa

 • Quý Nguyễn
  Quý Nguyễn 12 giờ trước

  Ra bài chung vần trăng đợi đi ad

 • hoang Phạm
  hoang Phạm 13 giờ trước

  Nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác ck rất nhiều ý nghĩa nhân văn và thiên liêng, qua những tác như nay mong sao gia đình và xã hội tiến bộ văn minh sống đẹp đẽ hơn. Chứ như người chị tôi đây thật da mang tàn bạo thiệt thòi cho chị. Những ai đang đồng hành thời gian thì có đáng bị chê trách không mn ơi.

 • Luong Nguyen
  Luong Nguyen 15 giờ trước

  Cho bài dêm mưa nhớ me

 • Hân Nguyễn Ngọc
  Hân Nguyễn Ngọc 17 giờ trước

  Nhạc này hát và nghe thì ko chán rồi rất hay 👍👍❤️❤️💯💯

 • Hân Nguyễn Ngọc
  Hân Nguyễn Ngọc 17 giờ trước

  Đệm nhạc rất thích quá hay ❤️❤️❤️

 • Hân Nguyễn Ngọc
  Hân Nguyễn Ngọc 17 giờ trước

  Quá ok rất hay

 • Hân Nguyễn Ngọc
  Hân Nguyễn Ngọc 17 giờ trước

  Rất mong bạn làm nhiều bài nhạc hay nữa nha 🥰🥰🥰

 • Hân Nguyễn Ngọc
  Hân Nguyễn Ngọc 17 giờ trước

  Bạn ơi bạn đệm nhạc rất là hay tui rất thích 👍👍👍❤️❤️❤️

 • Hân Nguyễn Ngọc
  Hân Nguyễn Ngọc 17 giờ trước

  Quá hay quá ok 👍👍❤️❤️💯💯

 • Loc Tran van
  Loc Tran van 17 giờ trước

  Không phải là bản ruột của mình

 • Diep Le
  Diep Le 19 giờ trước

  Còn thiếu lời

 • Nghia Nguyen
  Nghia Nguyen Ngày trước

  Tone gì đây anh

 • music
  music Ngày trước

  Hết bài kia r tới bài này cũng lên tóp 3 r 😆😆

 • Quy Phung
  Quy Phung Ngày trước

  Rất hay

 • EDM
  EDM Ngày trước

  Danh.khen.nhac.danh.hay.ok

 • Thị Yến Võ
  Thị Yến Võ Ngày trước

  Sao cứ hiện chữ lên nhìn thấy gì mà dở thế

 • Nie H
  Nie H Ngày trước

  Karaoke nếu em thích

 • Trang Vũ Đài
  Trang Vũ Đài Ngày trước

  Nhạc hay cảnh đẹp thật là tuyệt vời suất sắc quá anh ơi

 • Tâm Minn
  Tâm Minn Ngày trước

  Nếu làm người tình

 • Duy Linh Dang
  Duy Linh Dang Ngày trước

  Cảm ơn anh Tuấn Cò , lúc này dòng nhạc hay , quá tuyệt vời . Ũng hộ Tuấn cò nhiều

 • Thuy Dung Ngo
  Thuy Dung Ngo Ngày trước

  Nhạc hy ok

 • Sáu Dì
  Sáu Dì Ngày trước

  Nhạc hay lắm, dễ hát

 • CaoCuong ThoiDai
  CaoCuong ThoiDai Ngày trước

  Cho mình hỏi bài hát này Tone gì vậy ? Thanks !!

 • Sáu Dì
  Sáu Dì Ngày trước

  Bài hay tuyệt ,like

 • Đĩnh Đỗ
  Đĩnh Đỗ Ngày trước

  Nhạc hay quá ❤️❤️❤️

 • Minh Hưng Ngô
  Minh Hưng Ngô Ngày trước

  Hay lắm karaoke tuấn cò

 • Hương Liên
  Hương Liên Ngày trước

  👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹💐💐

 • Hương Liên
  Hương Liên Ngày trước

  Tông hay lắm chúc em gặt hái được nhiều thành công

 • Siêu Kuốn
  Siêu Kuốn Ngày trước

  hay quá

 • Lời Thì Thầm Của Đớ

  Nhà nào có bố mẹ đam mê Karaoke thì chắc thuộc lời luôn r

 • Hương Liên
  Hương Liên Ngày trước

  Tông hay lắm

 • Nam Hà Hồng
  Nam Hà Hồng 2 ngày trước

  Nhạc hay ,cám ơn bạn nhiều .

 • Tàu Phan
  Tàu Phan 2 ngày trước

  Karaoke Ru nửa vầng Trăng

 • Huynh Đào
  Huynh Đào 2 ngày trước

  huynh dao song ca cung ban gai

 • Sang Pham
  Sang Pham 2 ngày trước

  hòa âm tệ

 • Cuội Thông Thái
  Cuội Thông Thái 2 ngày trước

  ulatroi haha hay quá

 • Lạnhlùng Tâpsống
  Lạnhlùng Tâpsống 2 ngày trước

  Tuyệt vời

 • Nhan Thanh
  Nhan Thanh 2 ngày trước

  Ngayteto em

 • Hải Yến ( bolero)
  Hải Yến ( bolero) 2 ngày trước

  Bạn..làm tone cao hơn tí đc kg ...thấp quá..hát như đọc .nhạc rất hay luôn

 • Ph7 Le
  Ph7 Le 2 ngày trước

  Nhạc hay cực mà thấp quá

 • Ph7 Le
  Ph7 Le 2 ngày trước

  Thấp quá bạn à ,hát như đọc luôn