Britain's Got Talent
Britain's Got Talent
  • 2 250
  • 7 310 766 269

Video

BGT 360°: David STRIPTEASES for Simon Cowell
lượt xem 266 5933 ngày trước
FIRST LOOK: Top Rankers! | BGMT 2019
lượt xem 67 6058 ngày trước
FIRST LOOK: Have a little Faith | BGT 2019
lượt xem 61 27016 ngày trước
AMANDA HOLDEN'S BEST MOMENTS! | BGT
lượt xem 99 42017 ngày trước
I'm More Unlucky | Britain's Got More Talent 2019
lượt xem 60 61818 ngày trước
ANT & DEC'S BEST MOMENTS | Britain's Got Talent
lượt xem 844 51422 ngày trước
BEST ANIMALS EVER ON BGT! | Britain's Got Talent
lượt xem 176 10129 ngày trước
A NEW GUINNESS WORLD RECORD?! | Britain's Got Talent
lượt xem 2 777 362Tháng trước
MIND-BLOWING MOMENTS! | Britain's Got Talent
lượt xem 111 394Tháng trước
BGT'S DAZZLING DOGS! | Britain's Got Talent
lượt xem 126 782Tháng trước
MOST ROMANTIC DANCES! | Britain's Got Talent
lượt xem 261 4892 tháng trước
ANT & DEC'S GOLDEN BUZZERS! | Britain's Got Talent
lượt xem 5 432 1402 tháng trước
POPCORN DAY AT BGT! | Britain's Got Talent
lượt xem 107 5203 tháng trước
KISS A GINGER DAY! | Britain's Got Talent
lượt xem 83 0113 tháng trước
The Perfect Christmas Song | Britain's Got Talent
lượt xem 239 0284 tháng trước
MOST ROMANTIC MOMENTS! | Britain's Got Talent
lượt xem 674 9684 tháng trước
When Rejected Acts COME BACK! | Britain's Got Talent
lượt xem 4 123 0074 tháng trước
NAUGHTIEST ACTS! | Britain's Got Talent
lượt xem 813 2315 tháng trước