Sinl
Sinl
 • Video 15
 • lượt xem 153 037 989
Sự khác biệt giữa anh người ta và anh tôi khi bệnh | Sinl #shorts
Sự khác biệt giữa anh người ta và anh tôi khi bệnh | Sinl #shorts #shortvideo
Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok
Mọi người ủng hộ Sinl nhé
Yêu cả nhà !
Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl
✅ Facebook: khoasinl98
✅ Fanpage: Sinl
✅Tiktok: @khoasinl
Mọi người vô kết bạn nhoa !!
✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com
© Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quyền với VNclip. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
✖ Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
#sinl #sinlshorts #sinltiktok
lượt xem: 198 931

Video

Beat pigs to receive rewards ( đập heo nhận thưởng ) | Sinl #shortsBeat pigs to receive rewards ( đập heo nhận thưởng ) | Sinl #shorts
Beat pigs to receive rewards ( đập heo nhận thưởng ) | Sinl #shorts
lượt xem 199 NNgày trước
Beat pigs to receive rewards ( đập heo nhận thưởng ) | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @...
OMG ( hết hồn) | Sinl #shortsOMG ( hết hồn) | Sinl #shorts
OMG ( hết hồn) | Sinl #shorts
lượt xem 37 N2 ngày trước
OMG ( hết hồn) | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quyền với VNc...
Trở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 2 | Sinl #shortsTrở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 2 | Sinl #shorts
Trở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 2 | Sinl #shorts
lượt xem 261 N3 ngày trước
Trở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 2 | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã đư...
Trở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 1 | Sinl #shortsTrở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 1 | Sinl #shorts
Trở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 1 | Sinl #shorts
lượt xem 1,4 Tr4 ngày trước
Trở lại phục thù - Khiêu chiến LeGo phần 1 | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã đư...
Sợ chưa ? ( Funny Charleng ) | Sinl #shortsSợ chưa ? ( Funny Charleng ) | Sinl #shorts
Sợ chưa ? ( Funny Charleng ) | Sinl #shorts
lượt xem 138 N5 ngày trước
Sợ chưa ? ( Funny Charleng ) | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản...
Anh trai lần đầu tốt bụng và cái kết | Sinl #shortsAnh trai lần đầu tốt bụng và cái kết | Sinl #shorts
Anh trai lần đầu tốt bụng và cái kết | Sinl #shorts
lượt xem 1,5 Tr6 ngày trước
Anh trai lần đầu tốt bụng và cái kết | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăn...
Đòi lì xì Tết và cái kết | Sinl #shortsĐòi lì xì Tết và cái kết | Sinl #shorts
Đòi lì xì Tết và cái kết | Sinl #shorts
lượt xem 403 N7 ngày trước
Đòi lì xì Tết và cái kết | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quy...
Sinh nhật bất ổn | Sinl #shortsSinh nhật bất ổn | Sinl #shorts
Sinh nhật bất ổn | Sinl #shorts
lượt xem 1,7 Tr8 ngày trước
Sinh nhật bất ổn | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quyền với V...
Tết anh em tôi | Sinl #shortsTết anh em tôi | Sinl #shorts
Tết anh em tôi | Sinl #shorts
lượt xem 873 N9 ngày trước
Tết anh em tôi | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quyền với VNc...
Please don't give and the end ( xin không cho và cái kết ) | Sinl #shortsPlease don't give and the end ( xin không cho và cái kết ) | Sinl #shorts
Please don't give and the end ( xin không cho và cái kết ) | Sinl #shorts
lượt xem 2,4 Tr10 ngày trước
Please don't give and the end ( xin không cho và cái kết ) | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên ...
Phi vụ mới phần 3 | Sinl #shortsPhi vụ mới phần 3 | Sinl #shorts
Phi vụ mới phần 3 | Sinl #shorts
lượt xem 563 N11 ngày trước
Phi vụ mới phần 3 | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quyền với ...
Phi vụ mới phần 2 | Sinl #shorts #shortvideoPhi vụ mới phần 2 | Sinl #shorts #shortvideo
Phi vụ mới phần 2 | Sinl #shorts #shortvideo
lượt xem 672 N12 ngày trước
Phi vụ mới phần 2 | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quyền với ...
Phi vụ mới phần 1 | Sinl #shortsPhi vụ mới phần 1 | Sinl #shorts
Phi vụ mới phần 1 | Sinl #shorts
lượt xem 641 N13 ngày trước
Phi vụ mới phần 1 | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bản quyền với ...
Cũng là xúc xích mà nó lạ lắm | Sinl #shortsCũng là xúc xích mà nó lạ lắm | Sinl #shorts
Cũng là xúc xích mà nó lạ lắm | Sinl #shorts
lượt xem 123 N14 ngày trước
Cũng là xúc xích mà nó lạ lắm | Sinl #shorts #shortvideo Đây là kênh VNclip Chính Thức của Sinl với chủ đề Shorts , Tiktok Mọi người ủng hộ Sinl nhé Yêu cả nhà ! Đừng quên đăng ký kênh Sinl nhé mọi người ơi : @sinl ✅ Facebook: khoasinl98 ✅ Fanpage: Sinl ✅Tiktok: @khoasinl Mọi người vô kết bạn nhoa !! ✅ Liên hệ hợp tác: khoasinl1998@gmail.com © Các video trên kênh @sinl đã được đăng ký bả...

NHẬN XÉT

 • Duy Minh
  Duy Minh Giờ trước

  Tâm đắc nhất cái câu đút cái mỏ my kkk, tội cho cậu út

 • Ngọc Thanh
  Ngọc Thanh Giờ trước

  Hehehe hehehe hihihihihihi 😢

 • Ngọc Thanh
  Ngọc Thanh Giờ trước

  999 tiếng

  • Ngọc Thanh
   Ngọc Thanh Giờ trước

   Mik nói thiệt uiiiiiii xếp cái logo mà nó mệt…….. gì đâu á 😤

 • Thanhtam Lethai
  Thanhtam Lethai Giờ trước

  32:12

 • Nhung Pham
  Nhung Pham 2 giờ trước

  😂😂😂

  • Sinl
   Sinl Giờ trước

   Hi

 • Đen Vlog
  Đen Vlog 3 giờ trước

  Đúng là anh nhà người ta

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Haha

 • Lan Nguyen
  Lan Nguyen 3 giờ trước

  Ghê vãi l**

 • Nguyên Hiep
  Nguyên Hiep 3 giờ trước

  bắc chước kiên hả

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hả

 • Đằm Hoàng thị
  Đằm Hoàng thị 4 giờ trước

  Hay

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi sinl cảm ơn ạ

 • Tâm Nguyễn Thị Bích
  Tâm Nguyễn Thị Bích 4 giờ trước

  Mà có phần 2 thiệt mà

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Có rồi á

 • Thị Hạnh Thị Hạnh
  Thị Hạnh Thị Hạnh 4 giờ trước

  em sếp 1 năm 😑

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Haha lâu za

 • Danh Ho
  Danh Ho 4 giờ trước

  1f em

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Ghê

 • Linh Trúc
  Linh Trúc 4 giờ trước

  Cứ út buufjjgffvhfbnjddjdvhhghcvovhugfffffffffffjjjjkjjjjjjjjjjjjhfcc. Bbgg🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂😂🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😍😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🦴

 • Natra Tv gaming
  Natra Tv gaming 4 giờ trước

  OMG CO NATRA

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Haha

 • Thị Thu Thủy Nguyễn
  Thị Thu Thủy Nguyễn 4 giờ trước

  Tới công chuyện anh tí rồi

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi

 • Thị Thu Thủy Nguyễn
  Thị Thu Thủy Nguyễn 4 giờ trước

  Ae quá hay

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hhihi sinl cảm ơn nha

 • Thị Thu Thủy Nguyễn
  Thị Thu Thủy Nguyễn 4 giờ trước

  Anh còn ko cho em đi em gáp lego hay lắm

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Thiệt ko à

 • hồng ngoc
  hồng ngoc 5 giờ trước

  Cười vỡ bụng

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi

 • Minh Nguyen
  Minh Nguyen 5 giờ trước

  🤣🤣

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

 • đình đình fan hero team 😘😘

  Hay quá ạ

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Cảm ơn e

 • Nguyen Van Hau
  Nguyen Van Hau 5 giờ trước

  Thằng nhóc này kute thặc

 • Hằng Hoàng
  Hằng Hoàng 5 giờ trước

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

 • Hang Khach
  Hang Khach 5 giờ trước

  Lên 135 đăng ký luôn rồi em cũng ủng hộ một

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi cảm ơn e nhiều nhé

 • tú iu nhật
  tú iu nhật 5 giờ trước

  Sao ah Si lạ vậy ta

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Lạ sao nè

 • tâm nguyễn thanh
  tâm nguyễn thanh 5 giờ trước

  E nó học lớp mấy rồi

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Lớp 6 ạ

 • PHI THÒN TRẦN
  PHI THÒN TRẦN 5 giờ trước

  Ship được 24 phút

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi hay hơn sinl rồi

 • Hang Khach
  Hang Khach 5 giờ trước

  Chúc mừng sinh nhật anh tí vui vẻ

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi cảm ơn e

 • Chuẩn Trần
  Chuẩn Trần 6 giờ trước

  Đúng là một sự khác biệt mà 😅😅😅

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Haha

 • Như loz Trái đất
  Như loz Trái đất 6 giờ trước

  Đ******** Mày chết mẹ mày à

 • tuong vy Nguyen
  tuong vy Nguyen 6 giờ trước

  Tôi sinl quá

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi cảm ơn e

 • Thuc Le
  Thuc Le 6 giờ trước

  Anh co Chan Ben lau

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Kaka

 • tinhdiêm124vlog
  tinhdiêm124vlog 6 giờ trước

  Ĩở

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hi

 • tinhdiêm124vlog
  tinhdiêm124vlog 6 giờ trước

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Haha

 • Nana Tran
  Nana Tran 6 giờ trước

  Muốn chết con nhỏ😅😅

 • Thảo Dương Thi
  Thảo Dương Thi 7 giờ trước

  Có phần 2chưaạ@

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Có rồi á e

 • Thị Nãi Hinh Đặng
  Thị Nãi Hinh Đặng 7 giờ trước

  Đánh như con c*****

 • Thương Thèn
  Thương Thèn 7 giờ trước

  Hahahahahahaha 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

 • Lý Mạnh Hiếu
  Lý Mạnh Hiếu 7 giờ trước

  Tyvvhbkmm🏇

 • Công hồi Nguyễn
  Công hồi Nguyễn 7 giờ trước

  nhìn thg ah tốt q

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Haha quá tốt luôn á

 • Ggg Vxj
  Ggg Vxj 8 giờ trước

  Êh/ôngad`

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hả

 • gta5nv
  gta5nv 8 giờ trước

  1

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   2

 • Khánh Lê
  Khánh Lê 8 giờ trước

  Wow như zuka

 • Khánh Lê
  Khánh Lê 8 giờ trước

  Wowwww 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥰🥰🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Haha

 • Thanh trung Nguyen
  Thanh trung Nguyen 8 giờ trước

  Những vẫn thích kiểu 2 hơn 😂

  • Sinl
   Sinl 2 giờ trước

   Hihi cảm ơn e