Safiya Nygaard
Safiya Nygaard
  • 141
  • 1 057 578 873

Video

I Went To A Cheese Theme Park In South Korea
lượt xem 4,4 Tr23 ngày trước
I Got A Japanese Lolita Fashion Makeover
lượt xem 6 TrTháng trước
I Tried Following A Soap Art Tutorial
lượt xem 9 Tr3 tháng trước
Dressing Like Disney Characters For A Day
lượt xem 6 Tr3 tháng trước
Choosing My Wedding Dress
lượt xem 13 Tr3 tháng trước
I Baked Lipstick Into A Cake
lượt xem 8 Tr4 tháng trước
I Got My Closet Professionally Organized
lượt xem 11 Tr5 tháng trước
I Tried Wedding Dresses From Wish
lượt xem 14 Tr5 tháng trước
I Got Custom Clothes From An App
lượt xem 7 Tr6 tháng trước
I Built An At-Home Spa From Amazon Products
lượt xem 10 Tr6 tháng trước
I Tried ASMR For The First Time
lượt xem 4,7 Tr6 tháng trước
We're Getting Married
lượt xem 11 Tr8 tháng trước
I Wore Thigh-High Uggs For A Week
lượt xem 7 Tr8 tháng trước
I Tried Following A YouTube Haircut Tutorial
lượt xem 9 Tr9 tháng trước
Trying Clickbait Photo "Hacks" From Instagram
lượt xem 8 Tr10 tháng trước
I Got A 1950s Makeover
lượt xem 7 Tr11 tháng trước
I Bought A Box Of Amazon Customer Returns
lượt xem 16 Tr11 tháng trước
Real Vs Fake Makeup Under A Microscope
lượt xem 8 TrNăm trước
I Dressed Like YouTubers For A Week
lượt xem 9 TrNăm trước
I Got A Tokyo Makeover
lượt xem 8 TrNăm trước
I Went To A Japanese Spa Theme Park
lượt xem 14 TrNăm trước
Trying $1 Makeup From Wish
lượt xem 18 TrNăm trước
Wearing Fashion Nova Outfits For A Week
lượt xem 15 TrNăm trước
I Wore Platform Crocs For A Week
lượt xem 8 TrNăm trước
I Tried "Perfect" Customized Mascara
lượt xem 6 TrNăm trước
I Wore $5 Clothes From Romwe For A Week
lượt xem 16 TrNăm trước
Mixing All My Highlighters Together
lượt xem 13 TrNăm trước
I Dressed Like It Was 1967
lượt xem 4,4 TrNăm trước
I Tried A Full Face Of 7-Eleven Makeup
lượt xem 11 TrNăm trước
Mixing All My Liquid Lipsticks Together
lượt xem 10 TrNăm trước
I Dressed Like It Was 1977
lượt xem 4,1 TrNăm trước
I Tried Period Yoga Pants
lượt xem 3,6 TrNăm trước
I Bought An Abandoned Storage Unit
lượt xem 10 TrNăm trước
I Let An App Pick My Outfits For A Week
lượt xem 10 TrNăm trước
I Dressed Like It Was 1987
lượt xem 5 TrNăm trước
Mixing All My Eyeshadows Together
lượt xem 10 TrNăm trước
I Bought An Entire Outfit Blindfolded
lượt xem 7 TrNăm trước
Mixing All My Foundations Together
lượt xem 11 TrNăm trước
I Wore A Clear Plastic Outfit For A Day
lượt xem 7 Tr2 năm trước
I Dressed Like It Was 1997
lượt xem 5 Tr2 năm trước
3D-Printing My Own Custom Face Masks
lượt xem 11 Tr2 năm trước
I Tried A Period Swimsuit
lượt xem 8 Tr2 năm trước
Melting All My Nude Lipsticks Together
lượt xem 9 Tr2 năm trước
I Got "Perfect" Jeans From An App
lượt xem 6 Tr2 năm trước
The History of Lipstick
lượt xem 2,4 Tr2 năm trước
Wearing $5 Clothes From Wish For A Week
lượt xem 15 Tr2 năm trước
I Let Strangers Pick My Makeup
lượt xem 5 Tr2 năm trước
I Tried Period Leggings
lượt xem 4,3 Tr2 năm trước
The History Of Chokers
lượt xem 3,8 Tr2 năm trước
I Let Strangers Pick My Outfit
lượt xem 5 Tr2 năm trước
I Got A Head-To-Toe Pastel Makeover
lượt xem 3,9 Tr2 năm trước
Testing 3-Second Eyebrow Stamps
lượt xem 2,6 Tr2 năm trước
I Tried 18-Hour Lipstick
lượt xem 7 Tr2 năm trước
I Dressed Like It Was 2007
lượt xem 6 Tr2 năm trước
Wearing Clear Plastic Jeans For A Week
lượt xem 6 Tr2 năm trước
I Tried Magnetic Eyelashes
lượt xem 4,7 Tr2 năm trước
Japanese Dollar Store Makeup Challenge
lượt xem 10 Tr2 năm trước