Gói Mang Về Official
Gói Mang Về Official
  • Video 5
  • lượt xem 30 206 709
• CÔNG THỨC • Chân Gà - Sốt Cay HQ, Nướng Sa Tế, Rim Coca 🌶 | Gói Mang Về Official
🙋 Thân chào mọi người, đây là kênh VNclip chính thức của Muội. Các kênh Muội chỉ dùng đúng 1 acc duy nhất là hàng thiệt thôi còn lại là hàng "xạo" hết ạ!
Món gì đây... Món gì đâyyyy?
Today muội sẽ dẫn cả nhà đến thế giới nguyên liệu nhó:
goimangve.kol.eco/
🌐 𝗧𝗜𝗞𝗧𝗢𝗞 Gói Mang Về:
www.tiktok.com/@gmv.moxi
🌐 𝗙𝗔𝗡𝗣𝗔𝗚𝗘 Gói Mang Về:
gmv.moxi/
🌐 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 Gói Mang Về:
goimangve.official
❤ 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇𝐈𝐍𝐆 ❤
#goimangve #shorts #foodblogger #mukbang #reviewfood
---------------------------------------------------------------
© Bản quyền thuộc Gói Mang Về Official
☞ Không lấy video đăng lại trên bất kỳ diễn đàn/ mạng xã hội nào.
©️ 𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 by Gói Mang Về Official
☞ 𝗗𝗼 𝗻...
lượt xem: 2 429

Video

• CÔNG THỨC • Chân Gà - Sốt Thái, Sả Tắc, Sốt Thái 🥘 | Gói Mang Về Official
lượt xem 1,9 NNgày trước
🙋 Thân chào mọi người, đây là kênh VNclip chính thức của Muội. Các kênh Muội chỉ dùng đúng 1 acc duy nhất là hàng thiệt thôi còn lại là hàng "xạo" hết ạ! Món gì đây... Món gì đâyyyy? Today muội sẽ dẫn cả nhà đến thế giới nguyên liệu nhó: goimangve.kol.eco/ 🌐 𝗧𝗜𝗞𝗧𝗢𝗞 Gói Mang Về: www.tiktok.com/@gmv.moxi 🌐 𝗙𝗔𝗡𝗣𝗔𝗚𝗘 Gói Mang Về: gmv.moxi/ 🌐 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 Gói Mang Về: goimangv...
• TỔNG HỢP • Thử Thách Muội Ăn Theo Màu - Phần 3 | Gói Mang Về Official
lượt xem 16 N14 ngày trước
🙋 Thân chào mọi người, đây là kênh VNclip chính thức của Muội. Các kênh Muội chỉ dùng đúng 1 acc duy nhất là hàng thiệt thôi còn lại là hàng "xạo" hết ạ! Món gì đây... Món gì đâyyyy? Today muội sẽ dẫn cả nhà đến thế giới nguyên liệu nhó: goimangve.kol.eco/ 🌐 𝗧𝗜𝗞𝗧𝗢𝗞 Gói Mang Về: www.tiktok.com/@gmv.moxi 🌐 𝗙𝗔𝗡𝗣𝗔𝗚𝗘 Gói Mang Về: gmv.moxi/ 🌐 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 Gói Mang Về: goimangv...
• TỔNG HỢP • Thử Thách Muội Ăn Theo Màu - Phần 2 | Gói Mang Về Official
lượt xem 11 N14 ngày trước
🙋 Thân chào mọi người, đây là kênh VNclip chính thức của Muội. Các kênh Muội chỉ dùng đúng 1 acc duy nhất là hàng thiệt thôi còn lại là hàng "xạo" hết ạ! Món gì đây... Món gì đâyyyy? Today muội sẽ dẫn cả nhà đến thế giới nguyên liệu nhó: goimangve.kol.eco/ 🌐 𝗧𝗜𝗞𝗧𝗢𝗞 Gói Mang Về: www.tiktok.com/@gmv.moxi 🌐 𝗙𝗔𝗡𝗣𝗔𝗚𝗘 Gói Mang Về: gmv.moxi/ 🌐 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 Gói Mang Về: goimangv...
• TỔNG HỢP • Thử Thách Muội Ăn Theo Màu - Phần 1 | Gói Mang Về Official
lượt xem 39 N21 ngày trước
🙋 Thân chào mọi người, đây là kênh VNclip chính thức của Muội. Các kênh Muội chỉ dùng đúng 1 acc duy nhất là hàng thiệt thôi còn lại là hàng "xạo" hết ạ! Món gì đây... Món gì đâyyyy? Today muội sẽ dẫn cả nhà đến thế giới nguyên liệu nhó: goimangve.kol.eco/ 🌐 𝗧𝗜𝗞𝗧𝗢𝗞 Gói Mang Về: www.tiktok.com/@gmv.moxi 🌐 𝗙𝗔𝗡𝗣𝗔𝗚𝗘 Gói Mang Về: gmv.moxi/ 🌐 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 Gói Mang Về: goimangv...