Duy Văn Phạm Official
Duy Văn Phạm Official
 • Video 60
 • lượt xem 233 112 476

Video

Anh dắt hộ em cái xe 🥺 #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 370 N15 giờ trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Mỗi Lần Em Kêu Mệt 🥺 #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 170 N15 giờ trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Thế mà không nói sớm 🥺 #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 329 N19 giờ trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Đùa tí làm gì mà căng #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 552 NNgày trước
Đùa tí làm gì mà căng #duyphuong #duyvanpham #shorts ❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Waiting For You - Cover #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 111 NNgày trước
Waiting For You - Cover #duyphuong #duyvanpham #shorts ❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Quá khó để chăm lo một người con gái #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 138 NNgày trước
Quá khó để chăm lo một người con gái #duyphuong #duyvanpham #shorts ❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Em thích là được ý mà 🥺 #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 95 N14 ngày trước
Em thích là được ý mà 🥺 #duyphuong #duyvanpham #shorts ❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Demo " Nắng Mơ Màng " || Duy Văn Phạm ||
lượt xem 7 N14 ngày trước
Demo " Nắng Mơ Màng " || Duy Văn Phạm || #duyvanpham #nangmomang #duyphuong ❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Đang vui mà em ơi 🥺 #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 708 N14 ngày trước
Đang vui mà em ơi 🥺 #duyphuong #duyvanpham #shorts ❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Má em dặn là... #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 2,2 Tr14 ngày trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Câu hỏi về toán học #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 84 N14 ngày trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Tưởng là người quen chứ 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 196 N14 ngày trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Gậy ông đập lưng ông à 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 1,7 Tr14 ngày trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Chơi liên quân quá 180 phút 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 74 N21 ngày trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Mẹ bênh con dâu quá #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 71 N21 ngày trước
Mẹ bênh con dâu quá #duyvanpham #shorts #duyphuong
Khi cao thủ gặp hack 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 76 N21 ngày trước
Khi cao thủ gặp hack 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Tiền ai người nấy ăn đi 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 91 NTháng trước
Tiền ai người nấy ăn đi 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Lí do khiến em gục đổ #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 129 NTháng trước
Lí do khiến em gục đổ #duyvanpham #duyphuong #shorts
Để yên cho anh làm việc #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 307 NTháng trước
Để yên cho anh làm việc #duyvanpham #duyphuong #shorts
Lofi || Đơn Phương Màu Nắng - Duy Văn Phạm
lượt xem 8 NTháng trước
Lofi || Đơn Phương Màu Nắng - Duy Văn Phạm
Thèm Quá Nó Vậy Đó 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 199 NTháng trước
Thèm Quá Nó Vậy Đó 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Quay giúp bọn em cái video #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 276 NTháng trước
Quay giúp bọn em cái video #duyvanpham #duyphuong #shorts
Vậy là hiểu rồi nhé #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 3,8 TrTháng trước
Vậy là hiểu rồi nhé #duyvanpham #duyphuong #shorts
Nói theo anh nhé #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 200 NTháng trước
Nói theo anh nhé #duyvanpham #duyphuong #shorts
Anh đã rất cố gắng rồi 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 1,6 TrTháng trước
Anh đã rất cố gắng rồi 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Dẫn bồ đi uống nước và cái kết 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 491 NTháng trước
Dẫn bồ đi uống nước và cái kết 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
ĐƠN PHƯƠNG MÀU NẮNG (Eric T - J REMIX) - DUY VĂN PHẠM
lượt xem 13 NTháng trước
ĐƠN PHƯƠNG MÀU NẮNG (Eric T - J REMIX) - DUY VĂN PHẠM
Duy Phương lần đầu đi catwalk 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 235 NTháng trước
Duy Phương lần đầu đi catwalk 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Ơ động đất thật à anh em 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 146 NTháng trước
Ơ động đất thật à anh em 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Em Thích Bông Hoa Này à #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 15 Tr6 tháng trước
Em Thích Bông Hoa Này à #duyvanpham #shorts #duyphuong
Em Trai Duy Văn Phạm đặt câu hỏi khó quá #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 10 Tr5 tháng trước
Em Trai Duy Văn Phạm đặt câu hỏi khó quá #duyvanpham #shorts #duyphuong
Mua siêu nhân cho anh đi Phương #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 8 Tr5 tháng trước
Mua siêu nhân cho anh đi Phương #duyvanpham #shorts #duyphuong
Dạy nhau học tiếng anh #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 7 Tr2 tháng trước
Dạy nhau học tiếng anh #duyvanpham #duyphuong #shorts
Mặn hơn cả nước biển rồi #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 7 Tr2 tháng trước
Mặn hơn cả nước biển rồi #duyvanpham #duyphuong #shorts
Đeo cái khẩu trang vào #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 4,7 Tr3 tháng trước
Đeo cái khẩu trang vào #duyvanpham #duyphuong #shorts
Tối qua anh ở đâu #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 4,8 Tr3 tháng trước
Tối qua anh ở đâu #duyvanpham #duyphuong #shorts
Đội vào đi về nào Phương ơi #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 4,3 Tr5 tháng trước
Đội vào đi về nào Phương ơi #duyvanpham #shorts #duyphuong
Duy Văn Phạm lớn tiếng với Đan Phương #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 4 Tr5 tháng trước
Duy Văn Phạm lớn tiếng với Đan Phương #duyvanpham #shorts #duyphuong
Muốn Em Là ( Cover ) - Duy Văn Phạm #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 3,8 Tr5 tháng trước
Muốn Em Là ( Cover ) - Duy Văn Phạm #duyvanpham #shorts #duyphuong
Mỗi Thế Cũng Dỗi Anh #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 3,8 Tr4 tháng trước
Mỗi Thế Cũng Dỗi Anh #duyvanpham #duyphuong #shorts
Khi Phương gọi Duy là chồng #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 3,6 Tr5 tháng trước
Khi Phương gọi Duy là chồng #duyvanpham #shorts #duyphuong
Duy Văn Phạm và Đan Phương tranh nhau ăn #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 3,5 Tr6 tháng trước
Duy Văn Phạm và Đan Phương tranh nhau ăn #duyvanpham #shorts #duyphuong
Vậy là hiểu rồi nhé #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 3,8 TrTháng trước
Vậy là hiểu rồi nhé #duyvanpham #duyphuong #shorts
Ai Mới Là Người Cay Đây #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 2,7 Tr5 tháng trước
Ai Mới Là Người Cay Đây #duyvanpham #shorts #duyphuong
Làm cục cưng hông pé ơi 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 2,7 Tr4 tháng trước
Làm cục cưng hông pé ơi 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Anh sẽ bảo vệ em #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 2,7 Tr4 tháng trước
Anh sẽ bảo vệ em #duyvanpham #duyphuong #shorts
Em Yêu Anh Nhiều Lắm
lượt xem 2,6 Tr9 tháng trước
Em Yêu Anh Nhiều Lắm
Cách làm quen gái xinh #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 2,5 Tr5 tháng trước
Cách làm quen gái xinh #duyvanpham #shorts #duyphuong
Cho mọi người ăn cùng với 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 2,4 Tr3 tháng trước
Cho mọi người ăn cùng với 🥺 #duyvanpham #duyphuong #shorts
Quyết tâm giảm cân nè #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 2,3 Tr4 tháng trước
Quyết tâm giảm cân nè #duyvanpham #duyphuong #shorts
Quá nhiều lí do để dỗi #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 2,1 Tr2 tháng trước
Quá nhiều lí do để dỗi #duyvanpham #duyphuong #shorts
Má em dặn là... #duyphuong #duyvanpham #shorts
lượt xem 2,2 Tr14 ngày trước
❤ Follow Dii : - Subscribe VNclip "🔔": metub.net/duyvanphamofficial - Facebook: vanpham.duy.100 - Intagram: vanphamduy - TikTok: www.tiktok.com/@_duyvanpham99 Thank you very much!
Mashup Cưa Là Đổ x Váy Cưới with ACV Team
lượt xem 2 Tr10 tháng trước
Mashup Cưa Là Đổ x Váy Cưới with ACV Team
Em Nảy Số Nhanh Vậy #duyvanpham #duyphuong #shorts
lượt xem 1,9 Tr4 tháng trước
Em Nảy Số Nhanh Vậy #duyvanpham #duyphuong #shorts
Mẹ Ơi Con Xin Lỗi #duyvanpham #shorts
lượt xem 1,9 Tr7 tháng trước
Mẹ Ơi Con Xin Lỗi #duyvanpham #shorts
Mỗi lần chia tay kiểu 🥺 #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 1,9 Tr5 tháng trước
Mỗi lần chia tay kiểu 🥺 #duyvanpham #shorts #duyphuong
Đế Vương - Cover
lượt xem 1,9 Tr9 tháng trước
Đế Vương - Cover
Lỡ gọi cô ấy là " Mày " #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 1,9 Tr6 tháng trước
Lỡ gọi cô ấy là " Mày " #duyvanpham #shorts #duyphuong
Mụ Phương lươn lẹo quá vậy #duyvanpham #shorts #duyphuong
lượt xem 1,8 Tr4 tháng trước
Mụ Phương lươn lẹo quá vậy #duyvanpham #shorts #duyphuong

NHẬN XÉT

 • Huyen Vuthi
  Huyen Vuthi 8 giờ trước

  😆😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 • Thành Kk
  Thành Kk 9 giờ trước

  Liên quân

 • Linh Quan Bui
  Linh Quan Bui 9 giờ trước

  Thôi dỗi kiểu đấy cho dỗi luôn đi vô lý đến thế là cùng-Ích kỷ

 • Nguyen An
  Nguyen An 10 giờ trước

  Dc cái hát hay

 • Ky Sam Nguyen
  Ky Sam Nguyen 14 giờ trước

  đúng là đồ vô lương tâm đã có chị ấy rồi mà còn dắc xe cho người ta

 • Ky Sam Nguyen
  Ky Sam Nguyen 14 giờ trước

  nói hôn chị mà chứ sao lại hôn anh kia chứ anh ấy có làm j tội đâu

 • Việt anh😄
  Việt anh😄 15 giờ trước

  Thử tặng em nó chú chim to xem em ấy có trả lại ko😂😅

 • hoa hongnhung
  hoa hongnhung 15 giờ trước

  Kb đan phương hát có hay k nhỉ, giọng đáng yêu quá. Lm clip hát đi p

 • Uni
  Uni 15 giờ trước

  Bạn nữ làm hơi quá nhỉ, bạn nam chỉ giúp người khác thôi mà

 • Linh Dương
  Linh Dương 16 giờ trước

  Kaka điệu nhảy làm bao cô ..... 🤣🤣🤣

 • Trang Truong
  Trang Truong 16 giờ trước

  Cho xin tên bài anh duy ơi

 • Gấu Gạo TV
  Gấu Gạo TV 16 giờ trước

  Tg 2 ng này vừa ct jui mà

 • lan pham
  lan pham 16 giờ trước

  Vợ chồng kiểu gì đấy

 • Tung Nguyen
  Tung Nguyen 16 giờ trước

  Đàn bà nhỏ nhen.cho dép vào mồm nó.

 • Earn-Crypto Blog
  Earn-Crypto Blog 17 giờ trước

  Hài quá

 • Trang Truong
  Trang Truong 17 giờ trước

  Chia tay đi anh duy ơi

 • Dung Nguyễn Thị Thuỳ
  Dung Nguyễn Thị Thuỳ 17 giờ trước

  Hay lắm anh

 • Nguyên Nguyễn
  Nguyên Nguyễn 17 giờ trước

  Chết anh Duy rùii tối ngủ gầm cầu

 • thang tran
  thang tran 17 giờ trước

  Anh ơi trên đầu mọc 8 cái sừng.. anh mau đi đổ vỏ nhé

 • Hảo Nguyễn Văn
  Hảo Nguyễn Văn 17 giờ trước

  :)))

 • Hà Official
  Hà Official 18 giờ trước

  C Phương đáng yew

 • Gia Linh Nguyễn Ngô
  Gia Linh Nguyễn Ngô 18 giờ trước

  Ơ em tên Gia Linh này

 • Nguyen Ngoc Hoi
  Nguyen Ngoc Hoi 18 giờ trước

  Coi đi coi lại nhiều lần mà vẫn thấy mắc cười

 • Kim Vũ
  Kim Vũ 18 giờ trước

  Lấy con nhỏ này về khổ cả đời

 • Hang Bui
  Hang Bui 18 giờ trước

  Làm gì thì làm cũng phải cài dây nón cho người ta xong chứ

 • Song Uyên Thẩm
  Song Uyên Thẩm 18 giờ trước

  Biết mà bệnh viện của Bà ko tốn 1 viên thuốc nào nhưng lại tốn cái khác.Bác sỹ ở đây là các món ăn.Ăn no bụng Phương hết bệnh.Chỉ mè đen khi đang yêu nhé Là Vợ rồi nắm hầu bao ko còn lo nữa .!!!

 • Tín Trần
  Tín Trần 18 giờ trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😍😍😍😍😍

 • Tuoi Vu
  Tuoi Vu 18 giờ trước

  Toi bi mat dau nen moi nguoi thong cam cho minh mot lai nha

 • Tài Bùi Văn
  Tài Bùi Văn 18 giờ trước

  Mỗi cái dắt xe cho gái mà mày thái độ phải tao cho ăn bạt tai ngay .ngứa mắt .

 • Thanh Vlog
  Thanh Vlog 18 giờ trước

  Nên để tựa là KHI ĐẠI KA DẮT BẠN UỐNG NƯỚC?😂

 • Thắm Phùng thị
  Thắm Phùng thị 19 giờ trước

  Haha ông dà

 • Mạnh Tuấn Nguyễn Vũ
  Mạnh Tuấn Nguyễn Vũ 19 giờ trước

  5 lít của ông đây😂

 • Tài Bùi Văn
  Tài Bùi Văn 19 giờ trước

  Mỗi cái dắt xe cho gái mà mày cũng dối hờn .xem mày ngữa cả mắt

 • Tuấn Bùi
  Tuấn Bùi 19 giờ trước

  Chó xanh cứ thích đẻ

 • Xe-Cộ-PVT
  Xe-Cộ-PVT 19 giờ trước

  Chưa thấy ai đũng đíu như ny e

 • Tuan Tran duc 1986
  Tuan Tran duc 1986 19 giờ trước

  Cú SỐC thế mà k LỘN luôn suống cầu thang nhể

 • Mỷ Sùng thị
  Mỷ Sùng thị 19 giờ trước

  Đã từng như vậy

 • Đặng Phong
  Đặng Phong 19 giờ trước

  Nhỏ kia đẹp hơn

 • Tấn Lộc Nguyễn
  Tấn Lộc Nguyễn 20 giờ trước

  5×5=10 :))))

 • Duy Nguyen
  Duy Nguyen 20 giờ trước

  What

 • Duy Nguyen
  Duy Nguyen 20 giờ trước

  Haha😆😆😆😆😆🤣🤣😂😂😂😂

 • THU FF (๑ↀᆺↀ๑)ʕ´•ᴥ•`ʔ

  🌚🌚🌚🌚🌚

 • THU FF (๑ↀᆺↀ๑)ʕ´•ᴥ•`ʔ

  Bộ đồ đôi của 2 anh chị đẹp lém

 • THU FF (๑ↀᆺↀ๑)ʕ´•ᴥ•`ʔ

  Á à anh duy hôn nguời lạ đi mách chị phuơng đê ae

 • Junpi đông 3636
  Junpi đông 3636 20 giờ trước

  Chị phương đẹp quá

 • THU FF (๑ↀᆺↀ๑)ʕ´•ᴥ•`ʔ

  Ảo Liên Quân 181 phút

 • Bình Nguyễn
  Bình Nguyễn 20 giờ trước

  Thần đồng tính toán