BOLERO USA
BOLERO USA
 • Video 30
 • lượt xem 68 709 562
Lính Trận Miền Xa ♪ 468 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
✮ Lính Trận Miền Xa ♪ 468 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà.
✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức.
#nhaclinh #nhaclinhxua #bolerousa
lượt xem: 5 070

Video

Căn Nhà Màu Tím ♪ 467 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 35 N20 giờ trước
✮ Căn Nhà Màu Tím ♪ 467 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bole...
Giã Biệt Sài Gòn ♪ 466 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 19 N2 giờ trước
✮ Giã Biệt Sài Gòn ♪ 466 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bol...
Đời Tôi Cô Đơn ♪ 465 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 18 N2 giờ trước
✮ Đời Tôi Cô Đơn ♪ 465 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #b...
Nửa Đêm Nguyện Cầu ♪ 464 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 29 N4 giờ trước
✮ Nửa Đêm Nguyện Cầu ♪ 464 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #b...
Ngoại Ô Buồn ♪ 463 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 90 N4 giờ trước
✮ Ngoại Ô Buồn ♪ 463 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bol...
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy ♪ 462 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 53 N7 giờ trước
✮ Xin Em Đừng Khóc Vu Quy ♪ 462 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #boler...
Thư Cho Vợ Hiền ♪ 461 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 80 N7 giờ trước
✮ Thư Cho Vợ Hiền ♪ 461 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bole...
Căn Nhà Ngoại Ô ♪ 460 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 10 N9 giờ trước
✮ Căn Nhà Ngoại Ô ♪ 460 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bole...
Chuyến Xe Ba Người ♪ 459 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 44 N12 giờ trước
✮ Chuyến Xe Ba Người ♪ 459 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #b...
Nếu Ai Có Hỏi ♪ 458 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 110 N12 giờ trước
✮ Nếu Ai Có Hỏi ♪ 458 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bo...
Lời Tình Viết Vội ♪ 457 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 116 N14 giờ trước
✮ Lời Tình Viết Vội ♪ 457 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bo...
Happy New Year, Nhạc Xuân 2023 Remix CỰC BỐC Hay Nhất Việt Nam - LK Nhạc Tết Remix Mừng Năm Mới 2023
lượt xem 7 N14 giờ trước
✮ Happy New Year, Nhạc Xuân 2023 Remix CỰC BỐC Hay Nhất Việt Nam - LK Nhạc Tết Remix Mừng Năm Mới 2023 ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #b...
Tàu Đêm Năm Cũ ♪ 456 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 13 N16 giờ trước
✮ Tàu Đêm Năm Cũ ♪ 456 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #b...
Happy New Year, Mùng 7 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
lượt xem 31 N16 giờ trước
✮ Happy New Year, Mùng 7 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất ➨ Đừng quên Đăng ký (Subscribe) BOLERO USA để xem ngay video ca nhạc mới nhất, nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero tuyển chọn hàng ngày nhé cả nhà. ✔ Đây là ca khúc được độc quyền bởi Công Ty Beat chất lượng cao. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức. #nhaclinh #nhaclinhxua #bo...
Qua Ngõ Nhà Em ♪ 455 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 48 N19 giờ trước
Qua Ngõ Nhà Em ♪ 455 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Tim Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
Chuyến Tàu Hoàng Hôn ♪ 454 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 25 N21 giờ trước
Chuyến Tàu Hoàng Hôn ♪ 454 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
lượt xem 18 N21 giờ trước
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
Happy New Year, Mùng 4 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
lượt xem 57 NNgày trước
Happy New Year, Mùng 4 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
Happy New Year, Mùng 3 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
lượt xem 99 NNgày trước
Happy New Year, Mùng 3 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
Happy New Year, Mùng 2 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
lượt xem 14 NNgày trước
Happy New Year, Mùng 2 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
Happy New Year, Mùng 2 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
lượt xem 491 NNgày trước
Happy New Year, Mùng 2 Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
lượt xem 29 NNgày trước
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
lượt xem 260 NNgày trước
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
lượt xem 123 N14 ngày trước
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
lượt xem 16 N14 ngày trước
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
Happy New Year, Tết Mở To Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023, Video Bắn Pháo Hoa Đẹp Nhất Đêm Giao Thừa
lượt xem 27 N14 ngày trước
Happy New Year, Tết Mở To Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023, Video Bắn Pháo Hoa Đẹp Nhất Đêm Giao Thừa
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
lượt xem 1,6 Tr14 ngày trước
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
Sau Ngày Hành Quân ♪ 453 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
lượt xem 23 N14 ngày trước
Sau Ngày Hành Quân ♪ 453 Bài Nhạc Lính Hải Ngoại 1975 Bất Hủ Ngọt Lịm Toàn Bài Hay Cả Làng Cùng Nghe
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão
lượt xem 139 N14 ngày trước
Happy New Year, Tết Mở To Nhạc Này Cả Xóm Cùng Phê - Liên Khúc Nhạc Xuân Remix 2023 Hay Nhất Quý Mão

NHẬN XÉT

 • Paul Tran
  Paul Tran 24 phút trước

  Nhạc hay, cảnh rất đẹp là nhớ Việt Nam. Mong một ngày không còn bóng bọn côn đồ Việt cộng, Người Việt hải ngoại sẽ trở về xây dựng lại Đất Nước và dân tộc Việt sẽ sống trong bình an hạnh phúc và yêu thương nhau thực sự hơn xưa.

 • nguyen minh hong no
  nguyen minh hong no 2 giờ trước

  ☺☺☺☺☺😈😈😈😈😈😈❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💙💙💙

 • Oanh Trương Thị Ngọc
  Oanh Trương Thị Ngọc 2 giờ trước

  Quá tuyệt vời

 • Tuyển Lý
  Tuyển Lý 3 giờ trước

  nhạc hay đúng bất hủ

 • Nhì Bùi
  Nhì Bùi 3 giờ trước

  tôi nhắn tên anh ở đây rằng tôi không thể quên được những điều đó rằng chúng ta không được phép quên đi những lời đã hứa với nhau rằng sống thật tốt cho bản thân và mọi người thân nhớ mãi ngày đầu tiên gặp gỡ mà câu nói có nhớ hai mươi tám lá thư e viết cho a không nếu o để a đọc cho e nghe làm sao quên được chứ vì nắng nha trang cháy hết thời trai trẻ biển nha trang phù kín tuổi thanh xuân nhưng mình nói rằng muoi đã man thì ngàn năm vẫn còn mặn gừng có cay thì muon thưa vẫn còn cay tình trăm năm tù thừa bao ngày vẫn hẹn vẹn về ta tất cả thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để cho tôi chép đối lời thương thay khuong mặt le rơi

 • Nhì Bùi
  Nhì Bùi 4 giờ trước

  cây súng của bạn đấy can năng mấy chục klg tức là mấy mươi cân là bao nhiêu ky chiều dài của cây súng bao nhiêu phân nói cho mình biết với có bao nhiêu dan để ban nó mới chết một con người để yêu đến nào mình gặp bạn cho mình ra thao trường xem với nhé người yêu của tui

 • Nhì Bùi
  Nhì Bùi 4 giờ trước

  dòng sông đó nó có đấy không anh độ sâu của nó là bao nhiêu mét khối nước vậy chiều rộng của nó chắc thang đây nhỉ

 • Chuong Le
  Chuong Le 4 giờ trước

  Hai vc bá vơ ThNg nge chuyên kênh liên chả ai khen Chị Diêm Trang đâu rồi và k mà nhưa zơm wa má ơi mn chê đi bô toilet hát rồi

 • Nhì Bùi
  Nhì Bùi 4 giờ trước

  gió ở hãy thôi về nơi ấy đi sát vào lề đường rồi ghé vào nhà ngõ vào phòng thấy có người đang thao thức nhan dụm tôi ba chữ nhớ yêu nhiều mình không quên đâu

 • Tuyết Phạm
  Tuyết Phạm 5 giờ trước

  Quá xuất sắc cảnh tuyệt đẹp

 • Minh Hưng Ngô
  Minh Hưng Ngô 7 giờ trước

  Hay lắm bolero usa

 • Luong Do
  Luong Do 7 giờ trước

  Hát hay tôi nghe đi nghe lại ko chán tuyệt vời

 • Siêng Trần
  Siêng Trần 7 giờ trước

  Sao không có karaoke nhỉ

 • Siêng Trần
  Siêng Trần 7 giờ trước

  Sao không có karaoke nhỉ

 • Phát Nguyễn
  Phát Nguyễn 7 giờ trước

  Lính Trận Miền Xa qua giọng ca của a Gia Tiến là hay tuyệt vời a tr hát hay đứng đầu bảng chúc a vs kênh Bolero USA buổi chiều vv👍👍

 • minh
  minh 8 giờ trước

  Vẫn hay vẫn mê hoặc lòng người nghe 🌻 ca hay hết phần thiên hạ 🍁 giọng ca hàng đầu của hiện tại và tương lai.... mãi đỉnh nha thần tượng

 • minh
  minh 8 giờ trước

  Khi anh ấy cất giọng hát lên là tâm hồn sao động 🌾 Quá hay 🌾 quá tuyệt phải không nào các bạn

 • minh
  minh 8 giờ trước

  Những bài hát huyền thoại sống mãi trong lòng người hâm mộ quá nhiều kỉ niệm thời thơ ấu đã qua mau chóng mặt 🌿 chỉ còn là nhớ thương chỉ còn lại kí ức

 • minh
  minh 8 giờ trước

  Ôi tiếng đàn du dương êm ái dịu dàng dễ thương lắm người ơi ☘️ sáng tác rất hay rất tuyệt

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 8 giờ trước

  Mua sau riêng hay nhất nhất là đối song ca vang

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 8 giờ trước

  Chiều cuối tuần qua là ngọt anh gia tien

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 8 giờ trước

  Thanh phố buôn hay làm mãi tien đất em ơi

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 9 giờ trước

  Vòng nhân cưới của anh chị đẹp tuyệt vời lắm

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 9 giờ trước

  Vì lo thương nhau hay quá anh chị yêu ơi

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 9 giờ trước

  Hơn lo xa vào đời mắt em quá là hay mãi tien đất em ơi

 • Bích Hợp Lê Thị
  Bích Hợp Lê Thị 10 giờ trước

  À

 • THANH TAM NGUYEN
  THANH TAM NGUYEN 10 giờ trước

  VẪN THÍCH NGHE GT HÁT RẤT THÍCH NGHE NHẤT 😂😁CŨNG MÀY HÌNH GT TIÊU HÌNH TẠO KIỂU 😂😂😂💓❤️❤️❤️🅰️🏵

 • THANH TAM NGUYEN
  THANH TAM NGUYEN 10 giờ trước

  MY THANK YOU ALL 😁❤️🏵🌸🌺

 • THANH TAM NGUYEN
  THANH TAM NGUYEN 10 giờ trước

  HELLO KÊNH NHẠC SỐNG BOLERO USA THAN MẾN 😁❤️💓🅰️

 • Chuong Le
  Chuong Le 11 giờ trước

  Cả bà răn tưng chữ vây mà mấy a đang uống bà răn mấy a cười rớt ra má ơi cái j bl chê k chị DiêmTrang hát lời khen

 • Trời Ôi
  Trời Ôi 12 giờ trước

  Xin hỏi mọi người, bài hát có câu"mình về thành phố đây rồi..."có tên là gì vậy à?

 • Nguyệt Hoàng
  Nguyệt Hoàng 13 giờ trước

  Giọng gt vẫn đỉnh nhất 👍👍👍

 • Hai diem sinh
  Hai diem sinh 14 giờ trước

  trước đây cô tôi to ra người nóng nảy từ khi dùng sản phẩm u tuyến giáp bệnh của tôi hết luôn

 • Mai Nguyen
  Mai Nguyen 14 giờ trước

  Nghe rất hay chúc các CA sĩ năm mới vui vẻ sức khỏe dồi dào hạnh phúc bình an luôn gặp nhiều mai mắn ❤❤❤🌷🌷🌷👍

 • Hai diem sinh
  Hai diem sinh 14 giờ trước

  mình đang xài kem ponds tốt thiệt da đẹp kg còn vết nhăn nhìn trẻ ra

 • Hai diem sinh
  Hai diem sinh 16 giờ trước

  mình đã lớn sam nám từ lúc xài daka mi da trắng mụn kg còn mình rất vui và hạnh phúc

 • Hai diem sinh
  Hai diem sinh 16 giờ trước

  tôi đang xài tẩy canxi vật dụng trong nhà sạch mới nhìn đẹp mắt

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 17 giờ trước

  Nữa vầng trăng của anh chị thanh ngan gia tien sáng và đẹp lắm

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 17 giờ trước

  Cho người chuc cho toàn thể gia đình anh ngày thứ bảy vui vẻ an lành thanh công và gia đình được nhiều hạnh phúc

 • Phát Nguyễn
  Phát Nguyễn 17 giờ trước

  Vì Lỡ Thương Nhau. A Gia Tiến và cj Thanh Ngân là đôi song ca quá hay, quá ngọt từng lời rất là ăn ý. (Ok ...ok)a vs cj hay rất hay chúc a cj và kênh Bolero USA buổi sáng caffe vv👍👍☕☕👈👈

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 17 giờ trước

  Con đường xưa em đi rất là ăn tượng ca sĩ lương gia tien

 • Phát Nguyễn
  Phát Nguyễn 17 giờ trước

  Căn Nhà Màu Tím, Đường Tím Bằng Lăng qua giọng ca của a cs Gia Tiến là hay nhứt nách ngọt ngào đắm đuối mê giọng ca này lắm nè👍👍💯💯

 • Vy Dan
  Vy Dan 17 giờ trước

  0.

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 17 giờ trước

  Đường tím bằng lăng tuyệt vời lắm anh tien ơi

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 17 giờ trước

  Gio vẻ miền xuôi là gọng ca hay và độc quyền nhất là anh

 • Thanh Thủy
  Thanh Thủy 18 giờ trước

  Áo cưới màu Hoa cà của anh chị quá là đẹp