Tap to unmute

Turbo Silverado Mini Burnout

Chia sẻ
Nhúng
  • Xuất bản 04 Th08, 2012
  • Tr200 Cam, Flipped manifold t70 intercooled turbo kit, Stock rebuild 80e w/ shift kit, Valutrac posi w/ main cap studs & moser cover, 3:42 gears, smith racecraft assassin traction bars
  • Ô tô và Xe cộÔ tô và Xe cộ

NHẬN XÉT • 0