Tap to unmute

Changcady và chú lính cứu hỏa, xe cứu hỏa dập tắt đám lửa cứu các con vật

Chia sẻ
Nhúng
  • Xuất bản 16 Th03, 2023
  • Changcady và chú lính cứu hỏa, xe cứu hỏa dập tắt đám lửa cứu các con vật
    Changcady và bạn Nhím đang đi picnic thì gặp một đám cháy, trong đó còn có các con vật đang bị mắc kẹt. Do xe chữa cháy chưa đến kịp nên bạn Nhím phải tìm mặc bộ đồ cứu hỏa và trở thành lính cứu hỏa. Cuối cùng thì xe cứu hỏa cũng đến và dập tắt đám cháy, giải thoát cho các con vật trong đó.
  • Giải tríGiải trí

NHẬN XÉT • 0