Tap to unmute

Электробусы против коронавируса

Chia sẻ
Nhúng
  • Xuất bản 20 Th03, 2020
  • Как обрабатывают салоны московских электробусов, чтобы предотвратить распространение вирусной инфекции.
  • Ô tô và Xe cộÔ tô và Xe cộ

NHẬN XÉT • 0