PHD | Chăn Bò Phong Cách Dubai | Cow

Chia sẻ
Nhúng

NHẬN XÉT • 8 378

 • PHD Troll
  PHD Troll  4 tháng trước +972

  Có ai thích đi chăn bò cùng Dưỡng không nào
  Facebook của Dưỡng đây nha : facebook.com/PHDPhuongHuuDuong

 • Tiến đạt Trần
  Tiến đạt Trần Ngày trước

  Chăn như thế tao trông cả năm lun

 • Nhật Hào
  Nhật Hào Ngày trước

  Chào A phương hữu dưỡng dubai

 • Tran Thinh
  Tran Thinh Ngày trước

  .

 • Samsung 1 Mobile
  Samsung 1 Mobile Ngày trước

  thèm thế ae ơi

 • Huyen Nguyen
  Huyen Nguyen 2 ngày trước

  Sướng quá anh ơi 😰

 • Đồng Lô
  Đồng Lô 3 ngày trước

  Ngon

 • Dinh Thuong
  Dinh Thuong 3 ngày trước

  Trời ơi

 • thành nguyễn
  thành nguyễn 4 ngày trước

  ngon thế anh

 • Tiến Minh
  Tiến Minh 4 ngày trước

  Em rat xem video cua anh duong

 • Mến Nguyễn thịMen
  Mến Nguyễn thịMen 4 ngày trước +1

  Em thèm ăn quá

 • Thảo Trịnh
  Thảo Trịnh 4 ngày trước

 • Đức Phan huỳnh
  Đức Phan huỳnh 4 ngày trước +1

  The nay thi o suot đoi

 • Xuan QXuanuang
  Xuan QXuanuang 5 ngày trước +1

  ai ăn 🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕và🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗

 • Quan Nguyen
  Quan Nguyen 5 ngày trước

  như mồm cá ngão

 • Hà Dương
  Hà Dương 5 ngày trước

  Anh o đâu

 • Hung Vu
  Hung Vu 5 ngày trước

  Thèm quá

 • Tổng hợp abc
  Tổng hợp abc 7 ngày trước +1

  nhìn vinh giống như con a v

 • ngộ khôngmvp
  ngộ khôngmvp 7 ngày trước +3

  Ngon quá anh dưỡng ơi 😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Khanh huyen Pham
  Khanh huyen Pham 8 ngày trước

  🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗thèm

 • Tua Nguyen
  Tua Nguyen 9 ngày trước

  Em

  • Hùng yêu chị BB Lê
   Hùng yêu chị BB Lê 4 ngày trước

   Ăn và ăn và ăn 🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗 thèm

 • Luyên Duong
  Luyên Duong 9 ngày trước +1

  🍕🍕🍕🍕🍕🍗🍗🍗🐄🐄🐄🐄😂😂😂

 • huy like Dương
  huy like Dương 9 ngày trước +5

  Ai ăn 🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕và 🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍕🍸🍺🍻🍷🍹🍶☕🍵🍼🍴🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍝🍤🍣🍱🍞🍜🍙🍚🍛🍲🍥🍢🍡🍘🍠🍌🍎🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌸🌽🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍮🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫điểm danh

  • Quyết Tào
   Quyết Tào Ngày trước +1

   Abissnl được f

  • ngộ khôngmvp
   ngộ khôngmvp 7 ngày trước +1

   Hello bạn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😊😊😊😊😊

 • Cường Anh
  Cường Anh 9 ngày trước +4

  Thiếu 1 cái ghế

 • Hung Dang
  Hung Dang 10 ngày trước +1

  Hay

 • thu vuong
  thu vuong 10 ngày trước +2

  Ngon quá 🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍈🍈🍈🍈🍈🍈

 • Duc Thuy
  Duc Thuy 11 ngày trước

  Vãi cả kon hiểu tiếng người

 • ntn ntn
  ntn ntn 12 ngày trước

  Đăng ký kênh ủng hộ mình với

 • Phim Anime
  Phim Anime 12 ngày trước

  Trẩu

 • Kiệt Võ Gia
  Kiệt Võ Gia 12 ngày trước +3

  anh Dưỡng làm clip hay và hấp dẫn
  Mong anh ra thêm nhiều clip hay hơn nữa

 • Tuyet Pham
  Tuyet Pham 12 ngày trước

  An khong het thi Cho😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬

 • Đoan Nguyen
  Đoan Nguyen 13 ngày trước

  Anh ơi hay đó

 • Nguyet Nguyen
  Nguyet Nguyen 13 ngày trước

  kinh the

 • Nguyet Nguyen
  Nguyet Nguyen 13 ngày trước +1

  nha Duong o dau vay

 • Ha wuyn Kasa
  Ha wuyn Kasa 14 ngày trước

  ving du bai

 • NTD vlog
  NTD vlog 14 ngày trước

  Bớt trẩu

 • Tuan Hoang
  Tuan Hoang 15 ngày trước

  A ơi e them

 • Việt Anh Tô Nguyễn
  Việt Anh Tô Nguyễn 15 ngày trước

  #PHD

 • Loan Bùi
  Loan Bùi 17 ngày trước

  Cái ghế mua ở đau vay e

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 17 ngày trước +2

  Bieu vinh tien le di chan de di

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 17 ngày trước

  Anh duong di chan de di

 • Phát Phạm
  Phát Phạm 17 ngày trước

  vinh tiền lẻ giống 3d vãi nồi

 • Thuy Vu
  Thuy Vu 18 ngày trước

  Đi chan vinh tien le đi

 • 『K』 _ProJect
  『K』 _ProJect 18 ngày trước

  vay thi pha san ak

 • Nga Bùi
  Nga Bùi 18 ngày trước +1

  thèm quá.

 • Nga Bùi
  Nga Bùi 18 ngày trước +2

  🍕😀😀😀😀😀😀

 • Nhu Tran
  Nhu Tran 18 ngày trước

  xàm

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 18 ngày trước

  Thu thach di chan de di

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 18 ngày trước

  Di chan de di

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 18 ngày trước

  Di chan de di anh

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 19 ngày trước +1

  Di chan de di

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 19 ngày trước

  Di chan de

 • Yến Cao
  Yến Cao 19 ngày trước

  Ngon quá 🍗🍕🍈

 • Phuong Nguyen
  Phuong Nguyen 20 ngày trước

  Wow món ăn ngon thật 🍔🍕🍗🥥

 • Huong Nguyen
  Huong Nguyen 20 ngày trước

  🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂

 • vu dong
  vu dong 20 ngày trước

  Toi an qizz hut roi toi an o ba ria

 • sumo Chanel
  sumo Chanel 21 ngày trước

  🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄

 • hung nguyen
  hung nguyen 23 ngày trước

  minh chan suot

 • Sơn Phạm
  Sơn Phạm 23 ngày trước

  Đạm bạc quá a nhỉ

 • toan havan
  toan havan 24 ngày trước +2

  có ai được ăn pizza chưa🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕

 • long Hồ
  long Hồ 24 ngày trước +2

  Nhìn chảy nước miếng 😋😋😋😋😋

 • Duc Badao
  Duc Badao 24 ngày trước +1

  Anh dưỡng ăn ngon vãi

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 25 ngày trước +1

  Lam them nuong vit di

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 25 ngày trước

  Mua dui ga o dau them co

 • Giang Vinh
  Giang Vinh 25 ngày trước +1

  Lam them di chan vit di

 • NGOc dung Nguyen
  NGOc dung Nguyen 25 ngày trước +1

  Nhìn thèm quá

 • Minh Thanh Thieu
  Minh Thanh Thieu 25 ngày trước +1

  anh ở Nghệ An hả?

 • Tvd02315 Hg
  Tvd02315 Hg 25 ngày trước +1

  Ngon qua

 • Rcvt Cvfbg
  Rcvt Cvfbg 25 ngày trước +1

  Thèm quá

 • Hà Giang
  Hà Giang 26 ngày trước

  ngon quá

 • Phương Đình
  Phương Đình 27 ngày trước +1

  Anh DUONG. Nhat gan qua

 • Liên Quân TV
  Liên Quân TV 29 ngày trước +3

  Dam bac qua ha

 • Hin Tac Khin Hin Tac Khin
  Hin Tac Khin Hin Tac Khin Tháng trước +3

  Phương nữa dượng là phun hác đê

 • Vy Ngô
  Vy Ngô Tháng trước +4

  Nhìn ngon quá 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

 • Phung Nguyen
  Phung Nguyen Tháng trước +2

  Lam clip tâm song di

 • Nguyễn Đức
  Nguyễn Đức Tháng trước +1

  Nhìn anh ăn ngon quá 😍😍😍😍

 • Hung Nguyen
  Hung Nguyen Tháng trước +2

  Nhìn anh đẹp trai vô cùng luôn

 • tung dương, /dh, tn
  tung dương, /dh, tn Tháng trước +1

  ngầu

 • tien nguyen tung
  tien nguyen tung Tháng trước +1

  phong cach dubai

 • M.Đức Vlogs
  M.Đức Vlogs Tháng trước +1

  cần gấp 1000 đký nhá. ai đký em em đký lại trong 1h nha

 • Jung Ji
  Jung Ji Tháng trước +2

  Anh ơi chỉ cho em cách dùng binomô đi anh

 • Hưng Nguyễn
  Hưng Nguyễn Tháng trước

  phong cach cua dubai

 • oanh nguyễn
  oanh nguyễn Tháng trước

  Ryan

 • Van bi Duong
  Van bi Duong Tháng trước

  nghe tieng ngoai bac la thây măt cuoi roi

 • Hồng Nguyễn
  Hồng Nguyễn Tháng trước

  Mg

  • Trinh Huong
   Trinh Huong 28 ngày trước

   Anh ơi mua gà ơ đâu đấy😋😋

 • tiệp bui duc
  tiệp bui duc Tháng trước +2

  phải mang hai cái ghế ra chứ cho vinh ngồi đất thế kia

 • Vi Dao
  Vi Dao Tháng trước

  Du bai la j the

  • TCN_LuisDatt
   TCN_LuisDatt Tháng trước

   Dubai là thành phố của UAE
   Nơi đây rất giàu và sang trọng nha bạn.

 • Chung nguyễn
  Chung nguyễn Tháng trước

  thu thach ai an chanh njanh

 • can bui
  can bui Tháng trước

  Ha ha. Hài hước ghê!

 • Làm đẹp Cùng Hồng
  Làm đẹp Cùng Hồng Tháng trước

  Ace nhà mình ai sub chéo k

 • Dung Dong Thi
  Dung Dong Thi Tháng trước

  anh cứ đi qua

 • Nông Mạnh Vũ
  Nông Mạnh Vũ Tháng trước

  :))

 • ĐạiNT Gaming
  ĐạiNT Gaming Tháng trước

  bò ko húc đâu anh dưỡng ơi 😄

 • Họ Tên
  Họ Tên Tháng trước

  Thèm wa ra ht nước miệng r

 • Thành Vũ
  Thành Vũ Tháng trước

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • hồng phong Lê
  hồng phong Lê Tháng trước

  Anh dưỡng thử làm kẹo nổi cho vào nước ngọt

 • Bảo black
  Bảo black Tháng trước +1

  hay vãi anh

 • Tuân Bùi
  Tuân Bùi Tháng trước +2

  Xướng nhể

 • Phát Bùi
  Phát Bùi Tháng trước +2

  Thèm quá

 • Sf Lcxx
  Sf Lcxx Tháng trước +2

  Sub cheo ạ