Tap to unmute

Chỉ con gái cách cắt chả lụa, mẹ chồng nhà chồng cho 10 điểm.

Chia sẻ
Nhúng
 • Xuất bản 16 Th11, 2022
 • ⬇️ 🏡 🌷 Nhật ký Của Mẹ 🍲 ❤ ⬇️

NHẬN XÉT • 187

 • @bao_bacon9673
  @bao_bacon9673 2 giờ trước +1

  Mẹ hương tuyệt vời quá 🥰🥰🥰

 • @youmi8000
  @youmi8000 Ngày trước +7

  Có mẹ như chị quá sướng

 • @duykhangle845
  @duykhangle845 14 ngày trước +69

  Cô hay ghê

 • @solanung
  @solanung Ngày trước +116

  Mấy ông nhậu thích hình...tam giác cô ơi !

 • @binaica3355
  @binaica3355 14 ngày trước +19

  Đẹp quá cô ơi

 • @ngocthaibentre103
  @ngocthaibentre103 14 ngày trước +6

  hay quá mẹ ❤️

 • @yandigital
  @yandigital 19 giờ trước +23

  Mẹ Hương cái gì cũng biết! tuyệt vời!

 • @myle3644
  @myle3644 14 ngày trước +3

  Đám mà mười mấy bàn thì ngồi cắt đến chiều 😂

 • @ngocdiep1620
  @ngocdiep1620 9 giờ trước

  cô thật là dễ thương ❤️

 • @tvk9030
  @tvk9030 Ngày trước +14

  :))) nghe cô nói nhậu cái con like cô liền hà hà

 • @hienphan2880
  @hienphan2880 14 ngày trước +3

  Bữa tui gặp mẹ hương ở chỗ bán chúi ă 😀😀😀

 • @phuongvuthi9067
  @phuongvuthi9067 14 ngày trước +3

  Con gái: cảm ơn mẹ đã làm giúp con nhoà

 • @spacex3775
  @spacex3775 4 giờ trước

  Mẹ bạn trai: sao hay ra dẽ quá

 • @hongdung1859
  @hongdung1859 12 giờ trước

  Cô hay quá cô ơi👍👍

 • @user-xf5ny1xr3y
  @user-xf5ny1xr3y 9 giờ trước

  đẹp quá cô ơi

 • @bichbui9767
  @bichbui9767 14 ngày trước +1

  Thiệt tình 2 mẹ con luôn. Tuyệt.

 • @EkanshguptaOfficial
  @EkanshguptaOfficial Ngày trước +3

  love from India 👍

 • @nhule4925
  @nhule4925 14 ngày trước +14

  Bác hay quá bác khéo léo quá

 • @nhanle6774
  @nhanle6774 Ngày trước +1

  Bốc tay ăn vô covy ghé thăm cả nhà luôn hàng xóm

 • @user-iw6jf9jt9t
  @user-iw6jf9jt9t Ngày trước +9

  Thật tuyệt vời khi có người mẹ chồng như vậy