Tap to unmute

Trận đấu mà Top Nak VN đã dùng hết công lực để gánh team khi đối đầu với Top1 ZuKa VN !

Chia sẻ
Nhúng

NHẬN XÉT • 22