NẮNG ẤM XA DẦN (ONIONN REMIX) | SƠN TÙNG M-TP | Official Music

Chia sẻ
Nhúng
 • Xuất bản 04 Th04, 2019
 • NANG AM XA DAN - Son Tung M-TP, Onionn Remix
  M-TP ENTERTAINMENT
  EXECUTIVE PRODUCER: NGUYEN THANH TUNG
  COMPOSER: SON TUNG M-TP
  MUSIC PRODUCER: ONIONN
  ARTIST: SON TUNG M-TP
  VISUAL EFFECT: M&M HOUSE
  More information about Sơn Tùng M-TP:
  facebook.com/MTP.Fan
  instagram.com/sontungmtp
  twitter.com/sontungmtp777
  vnclip.net/user/sontungmtp
  @Spotify: spoti.fi/2HPWs20
  @Itunes: apple.co/2rlSl3w
  More about M-TP ENTERTAINMENT
  facebook.com/mtptown/
  mtpentertainment.com
 • Âm nhạcÂm nhạc

NHẬN XÉT • 24 394