FAPtv Cơm Nguội: Tập 181 - Đứa Con Điên

Chia sẻ
Nhúng

NHẬN XÉT • 5 987

 • Tuong Nguyen
  Tuong Nguyen 15 giờ trước

  Tập này là tập cảm động từ trước tới giờ

 • Thu Pham
  Thu Pham 21 giờ trước

  30:42 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣😂🤣🤣😂😂😂🤣🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂😂🤣ai thích đọc thêm ko 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

 • quang trần
  quang trần Ngày trước

  😁😁😁😁

 • chanh thanh Nguyen
  chanh thanh Nguyen Ngày trước

  Khuya rồi. Cười đau bụng

 • Bảo Trâm
  Bảo Trâm Ngày trước

  Hay quá😘😘😘

 • Tran Thi
  Tran Thi Ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤

 • ChịNoob TV
  ChịNoob TV Ngày trước +1

  HahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahahHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahahahahaHahahahahaha hahahahaha

 • Nhol Cao
  Nhol Cao 2 ngày trước

  ^V^

 • Nghia Nguyen
  Nghia Nguyen 2 ngày trước

  😬😡😂😃😢😢😆😆😯😆😯😆😯😢😢😅😢😢😅😅😅😯😅😯😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😯😅😯😅😯😯😅😯😯😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😯😯😯😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😯😅😅😅😯😅😅😯😅😅😅😯😅😅😯😅😯😅😅😅😅😯😅😯😯😯😯😅😯😅😯😯😅😯😯😅😅😉😈

 • AFK AFK
  AFK AFK 2 ngày trước +1

  ☁😘😘☁😘😘☁
  😘😘😘😘😘😘😘
  😘😘😘😘😘😘😘
  ☁😘😘😘😘😘☁
  ☁☁😘😘😘☁☁
  ☁☁☁😘☁☁☁
  ☁💟💟☁💟💟☁
  💟💟💟💟💟💟💟
  💟💟💟💟💟💟💟
  ☁💟💟💟💟💟☁
  ☁☁💟💟💟☁☁
  ☁☁☁💟☁☁☁
  🔥💋💋🔥💋💋🔥
  💋💋💋💋💋💋💋
  💋💋💋💋💋💋💋
  🔥💋💋💋💋💋🔥
  🔥🔥💋💋💋🔥🔥
  🔥🔥🔥💋🔥🔥🔥
  Miss you so much!
  💍🌹🌹💍🌹🌹💍
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  💍🌹🌹🌹🌹🌹💍
  💍💍🌹🌹🌹💍💍
  💍💍💍🌹💍💍💍

 • Nguyen Nguyen
  Nguyen Nguyen 3 ngày trước

  5:19 ai di qua vay

 • Thảo Phạm
  Thảo Phạm 3 ngày trước

  Nhìn qua là biết son wed n wild

 • Nghi Giang
  Nghi Giang 3 ngày trước

  Hai đối >hôi dái ha ha ha

 • trí anh
  trí anh 3 ngày trước +1

  chúc mừng nhóm đã đạt 8tr lượt đăq kí.
  nhớ xem và ủng hộ

 • Thanh Minh
  Thanh Minh 3 ngày trước

  Đưng bâm doc thêm 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😢😅👿👾💝😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

  • Thanh Minh
   Thanh Minh 3 ngày trước

   Đưng bâm vao doc thêm 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

 • Sang Thanh
  Sang Thanh 4 ngày trước

  Fap tv lúc nào làm hài cũng mặn mà

 • truongmcgamer
  truongmcgamer 4 ngày trước

  v

 • Hiền Bùi Thị
  Hiền Bùi Thị 4 ngày trước

  Hai giối = hôi giái

 • Nam Hồ
  Nam Hồ 4 ngày trước

  Khoc luon

 • Phuc Phuc
  Phuc Phuc 4 ngày trước

  Tội nghiệp anh thái quá

 • Hoang Tai
  Hoang Tai 4 ngày trước

  😆😆😆😆

 • Bach Huynh
  Bach Huynh 4 ngày trước

  Cam dong : thai vu voi me
  Hai :thai vu va xinh rau

 • Quoc huy Nguyen
  Quoc huy Nguyen 4 ngày trước +1

  Phim của fap hay có😂dụng đọc them😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😂😂😂😂😂😂😂😂😂☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠👹👹👹👹👹👹👹

 • Tùng Phạm
  Tùng Phạm 5 ngày trước

  Xem tới luc thái bức toc toi cảm động lắm 😵🤒

 • Thái Sơn Vivb
  Thái Sơn Vivb 5 ngày trước

  Haha hai dối

 • Cytus The genius
  Cytus The genius 5 ngày trước

  *BORING !*

 • Đạt Đặng Thành
  Đạt Đặng Thành 5 ngày trước

  Ghyg

 • Minh Nguyen
  Minh Nguyen 5 ngày trước

  Đừng có bấm đọc thêm 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜tôi kêu đừng bấm đọc thêm

 • Ty Nguyen
  Ty Nguyen 6 ngày trước

  Ai Choi free free nhan so 2

 • Thị hòa Lê
  Thị hòa Lê 6 ngày trước

  💯hay wa a

 • Dragon Gamming
  Dragon Gamming 6 ngày trước

  Hay quá

 • Thùy Linh Đặng
  Thùy Linh Đặng 7 ngày trước

  😋😊😇😚😉😊😚😊😇😙😊😇😙😌😍😙😍😋😙😍😇😙😍😋😙😋😍😙😍😋😙😍😋😙😍😋😙😍😋😙😍😋😙😍😋😙😍😙😌😙😍😋😙😍😋😙😍😋😙😋😍😙😇😍😙😍😋😙😍😋😙😋😘😙😘😋😙😘😋😙😘😋😙😘😌😘😋☺😇😊☺😇😍😙😘😌😙😘😉☺😇😊☺😊😇😙😌😘😌😊☺😙😘😙😉😘😚😘😋🙂😉😙😉😘😚😉😘😚🙂😉☺🙂😉😚🙂😉😋🙂😉☺🙂😉😚🙂😚😉😀😀😁😃😁😃😃😁😃😀😬😃😁😁😃😆😃😂😁😁😂😘😁😅😁😂😘😘😁😃😀😂😘😅😊😘😁😆😊😊☺😇😉😍🙃😉😘☺😉😘☺😉😘🙃😁☺☺😇😊😊😇☺☺😇😉😇☺😉☺😇😘😉☺😘😉😇☺😉😘☺😉😘☺😘😉☺😘😉☺😇😘😇🙃😉😘😉😘😇☺😇😘😊☺😊😘☺😊😇😘☺😊😘☺😇😘😊☺😊😇☺😇😊😘☺😊😁😘☺😊😘🙃😇😊😁😘😊😁☺😘😊☺😇😊🙃😊😘☺☺😊😇☺😊😇☺😉😘😇☺😊😘😇☺😇😊😘☺😊😇😘☺😊😘😇☺😊😇☺😊😊😇☺😊😇😇😊☺😇😊😘☺😇😊😇☺😊😘😘😇😊☺☺😇😊☺😇😊😇☺😊😇☺😊😇☺😊😇☺😊😘😇😊☺☺😇😊😘😇😊☺☺😇😊☺😇😊😊😙😙😊😘😇😊😘☺😊😘😇☺😊😇☺😊☺😊😇☺😊😊😇☺😊😇🙃😊🙂😊😇🙃🙃🙂🙃😇😊🙂😇☺😊😇☺😊☺😇😊😇😊☺😇☺😊😇☺😊😇☺😊😇😊☺😇☺😊😘😇😊😙😇😙😊😘😇😗😊😘😇😗😊😘😇😗😘🙃😉😘🙃😉🙂🙃😇😊🙂🙂😇😃☺😇🙂😊😇☺😊😇☺😘😊☺😇😊😘😇😊☺☺😇😊😘😇☺😊😘😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😇😉☺😊😇😇☺😊😆😉😍🙃😇😉😘☺😘😁😉😙😌😊😆😀😌😊😄😀😆😊😌😄😆😀☺😊😌😄😀☺😊😌😄😆😀😊😌😄☺😀🙂😌☺😅😌☺😅😌☺😌🙂😙😅☺😅😌🙂😅☺🙂😌😚😌☺😅🙂😌😊😙🙂😅😌😅😚🙂😌😅☺😌🙂☺🙂☺😙😌🙂😍😅☺☺😌😊🙂😌🙂☺😅😌😅😜😍☺😅🙂☺😅🙂😙😅😜🙂☺😅🙂☺😅😅😙🙂😅😙😌🙂☺😅😚🙂😌😍☺😅😚😍😌🙂☺😚😅🙂😌🙂😍😚😅☺😍🙂😅😚🙂☺😚😅😍😌🙂😚😌😅🙂😍🙂😍😌😚😅😌🙂☺😚😅😌😍🙂☺😚😅🙂😌😚☺😅😌🙂☺😚😅😌☺🙂😅😚🙂😌☺😅😌😍🙂☺😚😅😌🙂😚☺😅🙂😌☺😜🙂😅😜🙂😚☺😅😌😍🙂☺😚😅🙂😍😌😅😚🙂😍😌☺😅😚😍🙂😚😅😚☺😅🙂😜😍😚☺😅😜🙂😅😚☺😅😚😅😍😜🙂😅☺😚🙂😅🙂😜☺😚😅😍😜🙂😅😙😜😍🙂😙😅😜🙂😍😅😙😜😍🙂☺😅😙🙂😜☺😙😅🙂😜😌🙂😚😅😆😜😅🙂😚🙂☺😅😍☺😅😚🙂☺😅🙂😚😅😜😅😚🙂😌😅☺😚😚🙂☺😅

 • công son trần
  công son trần 7 ngày trước

  hai dối là j vậy mọi người ai biết chỉ tui với

 • công son trần
  công son trần 7 ngày trước

  fap tv làm tập phim nào cũng hay

 • Tube 2 Thùy Dương
  Tube 2 Thùy Dương 7 ngày trước

  ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀😩 Hơi bị mỏi tay

 • Em Lê
  Em Lê 8 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Đậu Hủ A,R,M,Y
  Đậu Hủ A,R,M,Y 8 ngày trước

  Đang cười phúc chốc khóc oà

 • Thuy trang Nguyen
  Thuy trang Nguyen 10 ngày trước

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄😄😄😄😆😆😆😆😆😆😆😆😆😉😉😉😉😉😉😉😉😉😮😮😮😮😮😮😮😮😮😍😍😍😍😍😍😍😍😍😛😛😛😛😛😛😛😛😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😗😗😗😗😗😗😗😗😗😙😙😙😙😙😙😙😙😙😘😘😘😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚😚😚😚😚😚😎😎😎😎😎😎😎😎😎💋💋💋💋💋💋💋💋💋💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛❤❤❤❤❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💜💜💜💜💕💕💕💕💕💕💕💕💕💘💘💘💘💘💘💘💘💘💓💓💓💓💓💓💓💓💓💔💔💔💔💔💔💔💔💔💙💙💙💙💙💙💙💙💙💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💟💟💟🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺☀☀☀☀☀☀☀☀☀🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻❄❄❄❄❄❄❄❄❄🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏💐💐💐💐💐💐💐💐💐💎💎💎💎💎💎💎💎💎💮💮💮💮💮💮💮💮💮💯💯💯💯💯💯💯💯💯💥💥💥💥💥💥💥💥💥⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💵💵💵💵💵💵💵💵💵💴💴💴💴💴💴💴💴💴💶💶💶💶💶💶💶💶💶💷💷💷💷💷💷💷💷💷💸💸💸💸💸💸💸💸💸💱💱💱💱💱💱💱💱💱🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃📯📯📯📯📯📯📯📯📯💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠📷📷📷📷📷📷📷📷📷🃏🃏🃏🃏🃏🃏🃏🃏🃏🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧📻📻📻📻📻📻📻📻📻🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪📢📢📢📢📢📢📢📢📢📣📣📣📣📣📣📣📣📣📡📡📡📡📡📡📡📡📡☎☎☎☎☎☎☎☎☎🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋📲📲📲📲📲📲📲📲📲📱📱📱📱📱📱📱📱📱🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈📰📰📰📰📰📰📰📰📰📚📚📚📚📚📚📚📚📚📗📗📗📗📗📗📗📗📗📘📘📘📘📘📘📘📘📘🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬📙📙📙📙📙📙📙📙📙👑👑👑👑👑👑👑👑👑👗👗👗👗👗👗👗👗👗👚👚👚👚👚👚👚👚👚👕👕👕👕👕👕👕👕👕💲💲💲💲💲💲💲💲💲🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓👓👓👓👓👓👓👓👓👓💄💄💄💄💄💄💄💄💄👘👘👘👘👘👘👘👘👘👠👠👠👠👠👠👠👠👠👡👡👡👡👡👡👡👡👡👒👒👒👒👒👒👒👒👒👜👜👜👜👜👜👜👜👜💳💳💳💳💳💳💳💳💳👛👛👛👛👛👛👛👛👛💰💰💰💰💰💰💰💰💰👝👝👝👝👝👝👝👝👝🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒💼💼💼💼💼💼💼💼💼😺😺😺😺😺😺😺😺😺🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊😽😽😽😽😽😽😽😽😽😸😸😸😸😸😸😸😸😸😼😼😼😼😼😼😼😼😼😻😻😻😻😻😻😻😻😻😹😹😹😹😹😹😹😹😹💁💁💁💁💁💁💁💁💁👯👯👯👯👯👯👯👯👯👰👰👰👰👰👰👰👰👰👸👸👸👸👸👸👸👸👸👼👼👼👼👼👼👼👼👼👱👱👱👱👱👱👱👱👱👵👵👵👵👵👵👵👵👵👮👮👮👮👮👮👮👮👮👷👷👷👷👷👷👷👷👷💂💂💂💂💂💂💂💂💂👲👲👲👲👲👲👲👲👲👳👳👳👳👳👳👳👳👳🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅💃💃💃💃💃💃💃💃💃👶👶👶👶👶👶👶👶👶👦👦👦👦👦👦👦👦👦🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • thi Linh
  thi Linh 10 ngày trước

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☺☺☺☺☺☺☺

 • Chi Vy Zui
  Chi Vy Zui 10 ngày trước

  Hai Dối Hôi Dái

 • Tien Hoang
  Tien Hoang 10 ngày trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  Yêu lắm faptv cơm ngội à đặc biệt là anh thái vũ😙

 • Thuy Pham
  Thuy Pham 10 ngày trước

  Coi vây Vinh Râu lấy vợ đep lắm nha

 • Trình Nguyễn Quốc
  Trình Nguyễn Quốc 11 ngày trước

  Hai dối

 • Thang Thang
  Thang Thang 11 ngày trước

  Kho mức dẹp trai quá ♡♡♡♥♥♥

 • khánh linh huỳnh
  khánh linh huỳnh 11 ngày trước

  HAY QUÁ

 • Phamleak sv1 official
  Phamleak sv1 official 11 ngày trước

  Đừng bấm đọc thêm😋😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😀😁😀😁😀😁😀😁😀😂😀😂😂😀😂😀😂😀😂😀😉🤣😀🤣😀🤣😉😀🤣😀🤣😀😘😀😘😀😘😀😘😀😍😀😍😀😍😀😍😀😘😀😘😀😘😀😘😀😑😀😑😀😑😀😑😆😑😎😆☺😐😎😐☺😎☺😐😁☺😐😐☺😀😐☺😀😐☺😐☺😎😁😆😎😁😆😎😁😆😎😀😆😎😎😆😀😎😀😆😆😎😆😘😐😆😘😆😘😎😘☺😎😘☺😎☺😘😘😐😆😘😎😆😶😎☺😶☺😎😶😆😎🙄😆🙄😎☺🙄😎☺😗😎☺😗☺😗☺😗😎☺😗😍☺😍😏☺😍😏☺😍😏☺😎😏☺😏😎☺😙😎☺😙😎😆😆😣😎☺😣😎☺😣😎😆😣😎😆😚😁☺😚😎😆☺😍😅☺😑😅☺😅😶☺😅😍😂😉😣😉😎😎😣😉😍😣🙂😍😥🙂😎😥😉😎😉😮😍😉🤐😍😉🤐😍😉☺😍😉😆😍😉😆😍😉😍😅🙂😅🙂😍😚🙂😑😚😍🙂😙😍😥☺😙😙😎😆😙😍🙂😙😂🙂😙😂😆😙😎🙂🙄😎🙂🙄😍🙂🙄😍☺🙄😍☺🙄😍☺😘😎😉😘😉😎😘😉😍😘😍🙂😃🙂😎😃😉😎😃😍😉😃😍🙂😃😎😉😃😎😉🤣😍🙂🤣😍☺🤣☺😎🤣😉😎🤣☺😍🤣😣😍🤣😏😗😑😙😗😑😘😅😉😶😂😊😘😁😘🤣😑😅🤣☺😎😃😥😃😎☺😘😑😣😘😑😣😘😑😗😮😗😐😮😗😎😮😗😎😉😶😁😆😶😂😅😙😅😘😙😚😘😏😚😏😘☺😏😶😣😶🙄😣🙄😶😣😗😐😥😗😐😥😏😎🙂😙😉😁😙😁😂😂😆😄🤣😆😃🤣☺😃🤣😃🤣☺😃☺😍😄☺😍😄☺😑😑☺😗😑☺😗☺😗😑😗😐🙂😗😐🙂😗😐🤗😙😐🙂😙🤔😙😊😋😙😉😀😙😉😁😗😉😁😗😆😂😆🙄😗😂😆😗😘😅😙😘☺😑😥😏😑😏😥😑😣☺😐🙂😚😐😚🙂😙😐🙂😗🙂😙🙂😐😙🙂😐😄🙂😎😉🙄😎😉😏😉😚😎😉😎😚😉😁😚😉😁😙😉😀😙😉😀😗😎😙🙂😙😮😐😙😮😐😙😮😚😑😥😣☺☺😣😶😏☺😘😏☺😏😘☺😏😘😚😏😚😘😚😁😚😏😁😐😏😋🙂😋😏🙄😎🙄🙄🙄🙄🙄😏😙😙😙😗😘😗😍😙😍😙😂😙😄😎😆😗😐🙂🙄😍☺😙😂😣🙄😂😚😏😆😐😏😐😆😏☺😎😏😥😁😶☺😎🙄☺😐😗😆😎😗😥😥😶😎☺🙄😎😉🙄😎😥😘😎😥😁😗☺😗😎😆🤣😎😉😃😁☺😃😁😐😊😶😐🙂😶😎🙂😘😁😮😘😁😥😗😎🙂😶😎😉😁😉😶😁😉😶😁😉🙄😉😍🙄☺😂😃😍😚😃😍😚😚😍😏😚😍😏😚😍😏😚😍😙😚😙😍☺😍😗☺🙄😍☺🙄😍😣😶😍😥😘😍☺😗😍☺😃☺😍😃☺😍☺😶😘😚😶😏😑🙄😙🙄😐😎🙄😉🙄😁🙄😊😁🙄😆😂🙄😅😂🙄😅🙄🤣😅🙄🤣😄🙄😂🙄😆😍🙄☺😍🙄☺😍🙄☺😍☺😑🙄😑😚🙄😑😣🙄😣😶🙄😶😣🙄😘😏🙄😘😏🙄😘😏😗😘😙😗😘😚😗😅😂😃😅😂😃😃😂😆😃😆😎😃☺😃😑😥😃😑😣😃😑😣😃😶😏😃😶😏😃😶😏😃😘😏😘😃😅😃🤣😁😃😉😎😊😃😊😀😃🙂😎😃🙂😐😃😚😑😃😣😑😃😚😍😃😅😂😃😅😃😂😆😂😃😆😁😃😆😎😃😉😃😐🙂😃😐🙂😑☺😃😑☺😃😑😚😍😚😘😍😚😘😎☺😶☺😶😎😎😶😚🙄😑🙄😏😶🙄😙😘😂😅😗😂😙😆😂😆😄😆😂😆😂😗😙😆😍😘😗😙😉😶🙄😏😎😉😎😶🙄😏😆😎😙😘😣☺😎😙😘😚☺😎😗😘😙☺😶😍😙😗☺😗😍😘😙☺😗😘😙😍☺😚😙😘😑☺😘😚😙😑☺😘😙😚😑😥😘😙😚😑😥😘😚😃😑😥😍😃😣😄😐😥😃😄😐🙂😃😍😚🙂😐😘😚😃😄🤐😎☺😘😃😄🤐😥😃😘😄😎🤗😃☺😘😄😎😊☺😃😄😘😎😊😃😉😄😘☺😁😉😃☺😘😄😍😆😃😄😘☺😂😅😃☺😘😍😅😘😃😄😚😘😃😚😄😍😮😃😘😚😄😑😥😘😄😃😚😣😑😗😘😑😣😗😏😘😚😍😘😃😄😚☺😃😘😚😄☺😎😃😆😘😎😄😣😆😎😘😃😙😣☺😎😘😃😚😄😆😁😃😘😚😄😉😁😘😃😚😄😉😎😚😘😄😃😉😎😘😃😉😣😄😎😆😘😃😚😄😍😆😃😄😚😘😅😃😄😘😣😅😃☺😶😄😍😣🙂😶😃😎😄😚😐🙂😶😃😄😚🙂😐😶😚😃😄☺😑😶😃😣😄☺😑😚😶😃😄☺😑😶☺😃😄😑😚☺😍😘😃😄😚☺😍😘😃😚😄😆😍😘😃😄😚😆😂😃😘😄😚😅😂😘😃😄😅😚😂😚😃😄😘😆😂😃☺😘😄😉😗😙😎😉😘😣😎😶😙😗😉😣😗😶😙🙂😣😎😗😶😣😄🙂😑☺😶😗😙😑😣☺😶😗😙😣😑😗😙😥😑😚😮😙😗😐😮😘😣😗😙🤔🤐🤗😗😋😘😙🤗😗😋😙😘😚😊😀😘😗😙😚😉😘😁😗😚😙😉😁😘😚😗😉😁😘😗😚😙😉😁😘😗😣😙😆😂😘😙😚😗😆😂😘😗😙😚😆😂😃😄🤣😚😆😂☺😄😃😆😂😗😙☺😅😆😍😗😙🙄😙😶☺😑😙😗😚☺😑😮😮😏😙😚😍☺🙄☺😙😍☺😗☺😙😄😍🙂☺😗😄😅😍😗😄😅🙂☺😗😄😅😑☺😗😚😄😘😚😘😃🙂😄😐😘😃😥🙂😄😐😥😄😗😅🙂😐😃😚😄😥🙂😄😗😚😑😑😥😃🤣😄😥😙😘😃☺😄🤣😚😍☺😘😙😄😍☺😘😙😗😍☺😗😘😙😍☺😗😶😙😑☺😘😗😙☺😶😙😗😎☺😘😗😙☺😍😘😃😙☺😘😍😙😄☺😍😘😙😃☺😎🤣😃😄😆😃😘😄😎😆😃😄😍🤣😆😍😄🤣😚😆😍☺😘😄😚😍😆😄😘😚😍😆😄😘😅😆😍😄😃☺😆😍😄😉😚😘😍😆😘😗😚😍😉😄😘😚😍😆😆😍😘😄😚😆😍😄😚😃😆😍😚😘😄😆😍😆😄😘😚😍😆😗😄😚😍😆😍😗😙😚😆😍😗😙😚😆😍😆😗😙😚😍😆😍😆😗😚😙😍☺😑😗😙😚😥😶😣😙😚😗😶😍😍😆😙😗😚😍😆😙😗😚😍😉😗😙😚😍🙂😙😚😗😑🙂😙😚😗😍😥😙😗😚😥😍😗😙😚😥😂😙😗😚☺🙂😎😄😃😚🙂😃😄😅😑🙂😄🤣😅😍😥😃😄😅😍🙂😅😃😄😃😄😅😍🙂😍😙😚🙂😘😍😗😘😙🙂😍😗😚😙🙂😙😣😏😎😣🙄😆😎😏🙄😣😆😏😗😆😣😎😉😗😙😚😎😉😚😗😙😎😉😚😃😄😍☺😃😄😚☺😍😃😄😚☺😍😃😄😅😍☺😂😃😄😅☺☺😂😃😄😅😂☺😄😃😅😂☺😃😄😅😆😍😃😄😅😆😍😃😅😄☺😍😅😃😄☺😍😄😃😚☺😍😄😚😃☺😍😄😚😃☺😍😆😚😃😄😎😉😚😄😃😍😉😗😄😚☺😑😄😃😚☺😍😄😃😍😄😃😚☺😎😚😃😄☺😎😃😄😚😉😎😆😚😃😄😆😎😚😃😄😆😑😃😚😄😆😑😃😚😄😉😍😄😚😃😉😍😃😙😚😆😍😃😄😚😆😍😚😃😄☺😍☺😃😄😚😍☺😄😃😚😍😉😃😄😚😉😍😃😄😚😉😍😚😃😄😉😍😃😚😄😆😍😚😃☺😄☺😚😃😄😑☺😚😃😄😑😆😄😚😃😑😆😃😄😚😍😆😃😄😚😎😆😃😄😣😎😆😚😄😃😎😆😎😆😎😆😍😄😃😚☺😃😄😍😚☺😃😄😚☺😍😄😃😚☺😍😃😄😚☺😍😃☺😄😑😚☺😚😄😃😑😆😄😃😚😑😄😣😃🙂😶😥😃😘😥😚😃😄😘😮😃😄😚😑😮🙂😚😃😑😄🤗😃😄😚😑🙂😄😚😃😶🙂😄😃😚😶🙂😄😃😚😍🤗😄😚😃😉😍😗😙😣😉😂😙😗😣😆😁😣😙😗😆😂😗😚😙😆😂😗😙😚😆🤣😗😙😚😆🤣😗😙☺😆🤣😗😙😚😉🤣😗😙😚😉😂😙😗😚😉😂😙😗😣😉😂😗😙😣😎😉😙😗😣😉😎😙😗😣😎😉😙😗😣😎😉😗😙☺😆😎😙😗😚😆😍😗😙☺😆😙😚☺😆😄😍😅☺😆😅☺😍😆☺😅😍😅☺😉😍☺😅😄😉😍😉😑😑 bảo rồi không nghe

 • GÀ Mobile
  GÀ Mobile 11 ngày trước +1

  Vui cũng có buồn cũng có đúng là bộ phim vừa hay vừa cãm động

 • sửu khoal ly
  sửu khoal ly 11 ngày trước

  vinh râu hay vẫy 😨😁😵😤😷👽🌙👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮👦👦👦👦👦👦👦👍👍👍👍👍👍👎👎👎👎👎👎👎💦💦

 • hoai hoai
  hoai hoai 11 ngày trước

  hay qua den muc phai cuoi no bung

 • Lan Ai
  Lan Ai 12 ngày trước +1

  good

 • Dương Heineken
  Dương Heineken 12 ngày trước

  Vinh râu cũng có bộ đồ nghề của tokuda ta :))

 • BÉ XOẠT
  BÉ XOẠT 12 ngày trước

  Thái vũ kkkkk

 • Ga Nhut
  Ga Nhut 12 ngày trước

  Khoc luon T_T

 • Tran Nhat Quang
  Tran Nhat Quang 12 ngày trước

  ,😁😋😎😎😍😎😋😄☺😃☺☺😋😚😅😅😚😅😂😝😔😣😫😴😫😴😫😴😴😌😴😌😥😥😌😌😌😌😌😥😥😥😥😥😣😣😫😫😪🙄😯😪😪😫😪😏😓😣😓😣😫😴😫😫😪😏😴😥😌😥😌😥😌😌😣😴😴😌😥😫😴😴😴😌😴😥😴😌😴😌😌😴😴😌😴😔😌😥😴😌😥😥😴😣😫😪🙄🙄😫😴😴😥😣😫😫😪🙄😏😫😔😌😥😴😓😪🙄😫😓😴😥😴😓😪😏😴😔😌😣😫😪😏😣😥😣😴😫😏😌😥😴😫😫😴😥😥😴😫😫😏😣😥😌😴😴😫😫😴😌😴😫😫😪😏😫😴😥😣😫😫😫😫😫😫😴😫😴😫😫😴😴😫😓😒😫😫😴😴😔😔😔😔😔😔😔😴😔😔😔😓😏😴😓😴😔😕😕🙃😕😛😕😌😕😥😌😫😌😛😛🙃😌😏😌😫😫😯😪😝😯😯🙄😪😴😔😥😫😣😫😣😴😔😌😔😣😪😣😪😌😪😣😣😒😣😓😓😴😴😣😴😌😴😔😕😛🙃😛🙃🙃🙃🙃😛😛😫😏😫😯🙄😯🙄😪😴😌😥😥😌😌😌😌😌😌

 • Phuc Ho
  Phuc Ho 12 ngày trước

  Đọc đi
  😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😠😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
  Hãy tìm ra điểm khác biệt

  • Ngan Tran
   Ngan Tran 6 ngày trước

   😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😂😂😁😂😂😁😁😂😂😂😂😂😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

  • Thuy trang Nguyen
   Thuy trang Nguyen 10 ngày trước

   😠

 • Luk game
  Luk game 12 ngày trước

  That vu chất

 • Rồng Lửa TV
  Rồng Lửa TV 13 ngày trước

  Hello Fap TV

 • Shu Shu
  Shu Shu 13 ngày trước

  Từ khúc bứt tócc là khóc rồii tiếp côngg an bắt và đoạn cuối khóc quá khóc ts bị hỏii lunn😭😭😂😂

 • Sâm Lê
  Sâm Lê 13 ngày trước

  1:48 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Cua Hang
  Cua Hang 13 ngày trước

  Xem đến 25p30 giây là có điều lạ kỳ

 • Son Thanh
  Son Thanh 13 ngày trước

  Anh thai hay qua tuyet voi

 • Binh Doan
  Binh Doan 13 ngày trước

  ccv

 • Mai Phương
  Mai Phương 13 ngày trước

  Hai Dối...hôi.......

 • Quoc Anh Pham
  Quoc Anh Pham 14 ngày trước

  😁
  👍 👕
  👖

 • APK LQ
  APK LQ 14 ngày trước

  Hay phim cực hay

 • Văn Huệ Nguyễn
  Văn Huệ Nguyễn 14 ngày trước

  Hay ghê 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🔛😂😂😂😂😂😂🔛😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🔛😂🔛😂😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🔛😂😂😂😂😂😂😂🔛😂😂😂😂😂😂🔛😂😂😂😂😂😂😂🔛😂😃😂😂😂😂😂😂😃😃😃😃🔛😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🔛😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🔛😃😃😃😃😃😁🔛🏠🔛🏡😃🐭😁😁🏡😂😁🐩🐶😊😊😁😁🐩🐱🐭👟🐭🏠👟👟🐭🔙🏡🐭🐱🏠😁😁😴😐😴🐶😊😁😇🐱🐭😇😴😇😃😁🐩😇😊😴😐😅😊😂😇😐😅😁😁😇😐😐😁😊😊😴😁😂😂😃😃😂😂😂😁😁😁😊😁😁😁😊😊😊😁😁😴😁😂😂💯😂😊😇😁😊😁😁😊😂💙😁🐱😂💙😎😔😗😘😋😭😝😚😌😲😩😱😐😐😅😄😆😯😡😡😬😢😡😣😢😤😨😰😳😧😰😳😲😩😥😩😨😩😥😩😧😤😒😝😍😞😳😷😗😗😋😝😋😗😋😗😏🙌🙌🙋😏😝😗😝😳😝😎😗😞😍😝😋😎😚😎😗😋😗😋😝😷😞😒😍😗😝😜😝😝😗😗😗😚😝😝😝😋😋😩😩😟😨😟😨😟😲😟😨😟😨😵😟😞😵😨😯😑😯😇😅😑😆😅😆😇😄😅😇😅😐😆😄😇😅😇😅😂😅😐😡😰😣😦😡😨😩😵😞😍😞😒😎😎😗😗😚😚😭😋😚😎😒😞😋😍😳😝😗😗😚😗😪😔😏🙌😔😭😪😚😭😪🙋😓😪😏😔😪🙌🙎🙋😏😔😭😋😋😗😚😗😚😔😋😚😭😋😔😐😢😢😡😐😬😑😡😡😐😇😯😆😑😄😑😡😄😀😀😑😆😀😇😇😀😅😇😅😅😢😣😤😥😤😵😩😵😳😳😵😒😍😍😋😝😵😲😰😨😩😕😆😉😇😅😯😡😑😆😯😑😑😐😆😆😇😑😬😑😡😡😡😑😐😯😇😐😯😆😐😆😆😆😐😆😆😆😐😐😆😐😐😆😐😐😐😐😉😇😯😡😬😑😯😩😨😰😨😤😣😵😞😍😞😟😩😰😨😵😞😍😲😟😲😶😡😬😴😬😑😯😣😴😯😇😯😅😯😑😡😴😬😰😨😤😤😧😰😩😵😞😍😞😌😚😭😭😚😎😎😎😎😎😎😭😪😪😘😋😜😋😜😗😚😭😛😋😍😍😷😋😭😌😔😏😓😏😔😏😔😏😪😭😗😍😒😞😰😩😨😨😤😤😨😲😲😰😨😨😰😰😩😩😦😴😡😤😴😥😡😡😯😯😇😅😇😇😅😇😯😆😯😯😇😯😑😅😯😇😇😅😑😯😯😣😥😤😦😨😥😩😦😩😟😩😰😩😨😥😤😣😬😑😑😯😑😑😐😑😯😑😯😡😡😤😤😤😑😯😯😑😬😐😡😢😬😢😡😣😡😢😑😯😑😰😳😱😰😋😋😝😛😝😍😎😎😎😚😎😋😗😗😒😋😌😓🙌😓😭😳😳😲😲😵😢😡😢😬😇😇😆😯😇😇😯😃😁😅😯😑😬😑😬😬😕😟😤😮😥😣😰😯😥😨😰😩😨😥😤😢😨😰😰😩😰😶😒😍😗😚😭😪😪😔😭😭😏😔😌😃😰😅😅😅😵😢😵á!!!!!!!!!

 • Ngoc Anh Pham Thi
  Ngoc Anh Pham Thi 14 ngày trước

  ☺😊😀😁😂😃😄😅😆😇😈😉😯😐😑😕😠😬😡😢😴😮😣😤😥😦😧😨😩😰😟😱😲😳😵😶😷😞😒😍😛😜😝😋😗😙😘😚😎😭😌😖😔😪😏😓😫😫😓😏😪😔😖😌😭😎😚😘😙😗😋😝😜😛😍😒😞😷😶😵😳😲😱😟😰😩😨😧😦😥😤😣😮😴😢😡😬😠😕😑😐😯😉😈😇😆😅😄😃😂😁😀😊☺☺😊😀😁😂😃😄😅😆😇😈😉😯😐😑😕😠😬😡😢😴😮😣😤😥😦😧😨😩😰😱😲😳😵😶😷😞😒😍😛😜😝😋😗😙😘😚😎😭😌😖😔😪😏😓😫

 • Ngoc Uyen Vo Thi
  Ngoc Uyen Vo Thi 14 ngày trước

  faptv lam giong that qua

 • Văn Hiếu
  Văn Hiếu 14 ngày trước

  Đừng nhấn đọc thêm  ☺😊😐😑😧😨😩😕😑😑😑😄😑😲😑😢😑😢😢😑😅😑😢😴😑😲😴😲😴😳😮😳😰😕😑😣😉😰😑😩😥😐😷😩😈😈😈😈😈😈😈😈😕😩😤😶😰😩😤😑😶😶😑😈😶😰😶😰😤😉😐😶😤😉😐🎣🚿🗿🏪🏡🎣🏪🏬🎣🛁🏪🗿🏬🏯🎽🛁🗿🏪🏯🏰🎽🗿🏯🏪🏰😣😈😕😵😟😣😈😑😈😣😕😑😰😣😈🐰🐂🐘🐷🐰🐂🐣🐘🐽🐇🐃🐤🐇🐃🐥🐧🐽🐇🐃🐤🐥🐧🐤🐺🐇🐽🐧🐽🐤🐣🐂🐽🐣🐇🐃🐧🐽🐣🐤🐇🐷🐘🐥🐤🐂🐰🐣🐘🐥🐂🐰🐤🐣🐥🐄🐓🐔🐄🐓🐔🐄🐥🐔🔪👖👠👛👡🔪🔪💷👝👛👡👠🔪💷👠👕👝🔫♋🚻♏♎🆎🔡🚻♋♎🆎🔡🚻♋🔙😤😥😕😰😶😤😉😕😑😶😰😤😉😑😕😰😶😰😤😉😊😕😟😷😥😯😕😑😰😐😕😠😊😕😷😉😤😟😶😟😮😟😮😟😮😡😮😱😳😆😣😈😑😠😟😶😊😤😕😥😶😟😦😤😕😑😷😥😰😐😕😠😶😑😦😕😶😰😤😑😉😕😣😟😉😑😠😈😣😟😇😉😕😠😟😣😀😉😠😇😵😮😟😮😀😉😠😣😮😱😤😥😕😑😟😞😦😧😦😑😦😥😨😥😑😥😑😥😑😤😥😤😥😑😣😣😈😀😬😠😈😣😠😬😈😣😵😠😱😳😮😱😡😂😮😇😂😱😡😱😇😮😮😇😬😁😤😉😑😐😦😞😐😥😞😐😞😧😞😞😷😶😵😳😴😴😡😴😡😣😬😈😂😈😦😥😕😠😟😷😯😕😥😠😷😟😠😯😊😥😩👎👆💜👌💕☝👎👇💕💜💕💖👐💜👌👆👐💕💜💖💗💗👐💝👷👮👸💁👪👫👥👷👸💁👫👪👦👷💁👫👧👨😨😶😥😰😋😚😶😩😥😰😋😚😋😨😰😶😥😚😋😨😰😶😥😚😎😟😩😶😥😨😶😷😟😩😥😧😩😷😒😧😒😧😷😥😶😩😰😥😧😷😥😶😥😝😨😩😥😩😨😣😚😋😥😨😩😚😋😤😦😞😤😩😨😰😋😤😕😰😋😋😤😕😠😚😋😤😋😵😕😣😰😥😶😟😑😣😠😟😶😣😥😕😟😶😕😥😣😰😶😟😣😰😥😕😶😟😤😰😥😑😷😶😩😟😥😩😋😷😥😋😨😩😩😋😶😷😩😨😋😥😷😨😩😝😶😷😥😧😩😝😥😷😶😤😩😧😝😶😤😥😧😩😝😶😥😤😩😝😶😥😤😧😤😩😰😥😤😐😕😥😰😥😤😧😰😩😶😥😤😧😰😩😤😶😥😐😩😰😶😤😥😕😐😰😶😥😐😕😰😤😥😶😐😕😰😎😥😶😕😰😶😎😥😑😕😰😚😶😟😚😟😶😤😑😠😟😚😶😥😑😩😟😎😑😩😥😥😷😧😨😜😎😥😷😧😨😜😷😦😜😨😧😷😥😩😝😧😥😎😷😨😩😋😚😤😶😩😚😰😵😤😋😚😤😵😩😋😰😤😵😚😕😰😟😣😘😵😬😙😱😣😘😳😮😘😚😶😥😎😩😧😰😎😷😦😩😨😧😞😷😦😨😧😞😒😭😨😧😩😞😭😒😧😨😷😥😨😧😜😥😷😶😰😐😩😶😷😶😟😑😩😶😤😚😟😕😶😤😰😚😟😵😤😕😰😋😚😠😵😤😋😚😕😰😥😶😋😚😥😝😑😕😶😝😩😨😩😥😷😩😷😥😝😶😵😘😙😱😱😱😩😩😩😠😠😬😡😡😴😅😄😂😁😁😀😁😂😂😂😀😊😊☺😀😀😁😁😂😢😄😄😅😆😆😣😣😤😈😈😥😯😥😷😥😯😷😯😷😯😶😣😉😶😈😵😈😵😇😵😮😇😳😆😳😢😅😲😅😢😲😢😅😲😄😢😱😄😡😱😡😄😟😡😄😟😬😃😟😬😃😃😬😟😬😰😬😃😟😃😟😬😃😟😬😟😄😡😡😟😄😡😱😄😡😱😄😲😢😅😅😲😴😲😴😆😳😇😮😳😮😇😵😈😣😵😈😣😉😤😶😷😯😥😯😦😞😥😷😯😶😤😈😳😮😇😢😱😄😰😬😂😨😕😁😁😕😩😩😀😁😠😰😂😠😂😰😰😃😬😃😬😰😃😬😟😟😟😃😬😟😃😬😤😣😶😈😤😤😥😤😠😥😊😠😷😑😥😰😤😊😈😮😰😊😆😊😢😠😄😊😡😕😃😐😳😕😣😐😶😕😤😕😊😤😕😶😤😊😷😕😊😥😊😷😕😦😊😷😰😥😊😷😰😊😥😰😷😊😥😰😑😥😰😷😑😥😰😷😠😤😕😤😕😤😕😤😤😕😷😕😞😰😷😵😟😟😴😟😳😟😳😟😴😴😰😳😰😳😰😕😵😳😩😳😩😮😕😮😩😮😮😮😕😣😕😵😟😳😟😵😨😮😐😤😈😐😜😤😉😑😐😶😤😥😣😑😐😵😰😤😣😐😵😰😤😐😣😕😵😰😣😤😕😑😵😟😣😤😑😕😟😵😣😤😕😑😋😵😑😤😣😕😰😵😑😤😕😣😰😵😤😑😣😕😰😵😕😑😤😣😰😑😤😣😕😵😟😥😣😑😕😝😵😶😤😨😩😵😝😶😥😩😑😝😨😩😥😶😶😥😤😧😩😶😝😥😤😧😩😶😝😥😤😧😩😶😝😐😉😤😩😶😝😐😥😤😩😶😝😤😥😩😑😝😶😝😕😥😑😥😶😷😚😶😤😚😶😤😚😣😵😚😠😮😣😚😈😮😠😮😵😈😵😣😈😕😠😵😣😕😣😵😈😈😕😵😤😕😟😠😵😕😤😣😠😟😵😣😶😉😠😟😣😵😟😉😑😕😟😣😶😥😑😕😟😷😎😥😕😑😟😥😎😷😰😶😥😷😑😕😰😷😥😑😕😰😥😑😐😎😰😎😥😷😨😩😐😎😷😥😩😨😐😷😦😩😑😐😷😦😶😷😥😑😩😐😷😶😥😑😩😨😶😥😩😝😑😶😎😤😤😚😑😩😝😣😤😟😕😠😙😴😠😟😳😮😳😮😠😬😮😳😵😣👌👎👌👏👂👎💛👏😣😈😕😣😈😀😊😵😠😣😈😀😊😠😊😈😕😮😵😈😣😮😐😕😰😣😉😑😐😥😤😶😨😐😨😐😞😥😦😥😥😡😳😴😠😟😢😅😂😄😢😬😢😂😬😲😢😴😲😢😅😀😬😆😢😲😡😬😁😆😴😳😳😇😴😠😀😴😳😇😳😇😴😮😇😳😮😈😵😈😣😵😶😣😉😶😤😉🗾🚿🚾🗽🔩🔨🚿🚾🗾🏯🚾😵😚😝😶😥😑😵😵😋😵😤😑😵😰😚😋😵😤😵😕😰😋😚😵😣😋😕😠😠😋😮😳😩😧😘😝😳😨😮😩😝😳😑😩😰😰😚😣😧😵😕😚😰😤😶😧😚😑😰😶😷😐😕😰😶😑😕😎😋😑😥😩😷😎😋😰😶😤😚😋😕😥😶😰😋😑😕😶😥😷😑😋😰😶😥😰😋😷😥😷😥😶😑😕😟😷😥😎😕😑😰😥😶😐😨😚😩😤😶😑😐😵😩😚😶😣😐😨😵😣😰😑😐😣😚😶😶😣😚😐😑😰😤😶😎😑😰😕😷😭😥😥😯☺😀😠😞😯😥😰😑😕😈😣😶😑😕😵😰😣😈😰😵😈😈😊😣😈😀😵😠😈😣😊😀😳😮😈😀😁😬😳😬😀😴😇😬😀😟😠😀😆😴😠😀😴😟😆😳😴😳😇😀😟😠😳😇😮😬😀😈😣😵😵😤😉😤😷😉😦😷😞😞😐😤😑😤😨😤😑😊😤😠😈😣😀😵😈😣😑😕😵😑😉😣😕😟😶😑😕😉😣😶😥😣😑😠😟😵😈😣😬😁😮😇😱😳😲😴😆😠😱😬😲😴😱😆😴😆😳😁😬😱😴😳😇😁😴😇😘😠😰😶😣😈😊😕😩😤😶😉😩😐😑😤😥😷😵😣😵😮😈😵😮😳😴😆😢😲😅😡😱😄😬😟😃😠😠😰😁😀😑😨😀😕😣😶😣😶😉😶😣😉😣😶😉😤😶😉😷😤😉😵😣😈😇😢😅😱😃😬😰😠😂😕😩😁😩😕😁😩😠😂😰😬😃😟😬😃😡😟😄😟😡😡😟😄😢😲😅😢😅😲😴😲😆😇😴😳😇😮😳😣😥😵

 • Cường Bùi
  Cường Bùi 14 ngày trước

  12:42

 • Cường Bùi
  Cường Bùi 14 ngày trước

  Đừng bấm đọc thêm nha😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😎😎😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
  Đọc thêm

 • Thái Đại Nhân
  Thái Đại Nhân 14 ngày trước

  Xúc động

 • khanh pham
  khanh pham 14 ngày trước

  hu hu hu hay quá

 • khanh pham
  khanh pham 14 ngày trước

  hay quá

 • zj zj trương
  zj zj trương 15 ngày trước +1

  Vừa coi vừa khóc 😭😭 anh Thái ơ súc độq qá 😭😭😭😭😭😭😧😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • tuong vy
  tuong vy 15 ngày trước

  từ cái phút 11:3cho đến phút 12:13 quá cảm động luôn

 • Huong Co
  Huong Co 15 ngày trước +2

  Thái rất là cute và dễ thương😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻💖💖💖💖💖💖💖💖💖👉💕👉💟💟💟💟👈👋👇💚💛💜💞💝💕💓💟💝

  • Huong Co
   Huong Co 15 ngày trước +1

   Mình rất là thích Thái💚👎👉💖💖💖💖💖💖💖💝💞😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💓💜💛💚💖💕💗💝💞💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💖💕💕💕💖💖💕💕💕💕💖💖💕💓💓💓💓💓💜💜💛💚💚💚💗💝💞💟💟💖💖💕💕💓💜💛💚💗💝💞

 • Lâm Lê
  Lâm Lê 15 ngày trước

  Hai dói là hoi dái

 • Hong Truong
  Hong Truong 15 ngày trước

  Phút 25:55 giây Vinh Râu nói là vô l**

 • Minh Linh
  Minh Linh 15 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Khoa Lan
  Khoa Lan 15 ngày trước

  Sắp năm mới rồi chúc kênh ra nhiều video hay

 • Đăng Khoa Võ Đặng
  Đăng Khoa Võ Đặng 15 ngày trước

  Khúc cuối cảm động quá 🤧🤧🤧

 • Việt Tâm
  Việt Tâm 15 ngày trước

  khuc 23:15 cam dong qua...
  voi lai huc thai buc toc..

 • Hùng Đẹp trai
  Hùng Đẹp trai 16 ngày trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😋😋😋😋😋😋😋😋😋🤩🤩🤩🤩🤩😘😘😘😘😘😘😘😍😍😘🤗🤗🤗😍🤩🤩😍😘😚☺😚☺😋😊😎😎🙂🤩😘😘😍😄😌😜😜😜😛😛😛😜😍😘😘🤩🤩🤗🤗🤩🤩🤩

 • Manh Tăng
  Manh Tăng 16 ngày trước

  20:41

 • Thanh Vu
  Thanh Vu 16 ngày trước

  ôi tui xem cái hậu trường

 • Gia Thịnh Phạm
  Gia Thịnh Phạm 16 ngày trước

  😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😆😁😆😁😆😆😆😁😆😁😆

 • Thư Đỗ Thị Hà
  Thư Đỗ Thị Hà 16 ngày trước

  Xem phim mà 😢 khóc

 • Thúy Hiển Nguyễn Thị
  Thúy Hiển Nguyễn Thị 16 ngày trước +1

  hihi
  🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒🏒
  hihi

 • hai No
  hai No 16 ngày trước

  Hay và cảm động quá anh Thái đóng hay quá

 • Trần Thị Bích Ngọc
  Trần Thị Bích Ngọc 16 ngày trước

  Phim hay quá muốn khóc luôn 😭😭

 • như nguyễn
  như nguyễn 17 ngày trước

  sao coi xong tập này tôi rơi lệ luôn.

 • Phạm Ngọc Thùy Trang
  Phạm Ngọc Thùy Trang 17 ngày trước

  Đồ chơi BDSM :))

 • Sy hoang Dao
  Sy hoang Dao 17 ngày trước

  😀😆😆😋😆😋😆😋😋😙☺😙☺😙🙂😙🙂😙🙂😙😎😚😎😙😎😙😎😎😙😎😙😎😙🙂😙🙂😙🙂😙🙂😙🙂😐🙂🤨🤗🙂😙😍😙😎😐🙂😚😎🤨🙂😙🙂😐🙂😚🙂🙂😙😚🙂😚😎😙🙂🙂😙🙂😚😙🙂🙂🤨🙂😉🙂😙🙂😉🙂😙🙂😐🙂😚🙂😙🙂🙂🤨🙂😐😶😙🙂🙂🙂😚🙂😉🙂🙂😙😔😲😌🤑🤑😌🤤🤤😌😲😕🤑😕😲😌😌🤤🤤😔🤤🤤😌🤤😕😲🤤😌🤤😔🤤🤤😌🤤😕🤑😔🤑🤤😴🤤😌🤑🤑😕🤑😌🤑🤑😌😲🤑😌😲😌😲😴😳🤬😳🤬😳🤬😠🤡😠🤕🤬🤒🤮🤕🤮😳🤬😇😠😳😬😳😠🤮😳🤫😳🤭🤢😠🤕😷🤭😳🤢🤮🤕😠🤬🤢🤭🤡🧐🤕🧐🤕😇😇🤕🤬🤕🧐🤡🧐🧐🤡🤡🤯🤬😱🤬🤕🤬😳👽😿😿😈😿😼😺😻😺☻😺😈😺😺👾👾😺😺👽😈🙀🤖☻🤖🤖👻😿😹😿😻👩‍🌾👩‍🔧👨‍🎓👩‍🔧👨‍🎓👨‍⚖👩‍🏫👨‍🍳👩‍🏫👨‍🎓👨‍⚖👨👨‍⚖👨‍🎓👨‍⚖👨‍🍳👨‍⚖👩‍🔧👨‍🎓👩‍🔧👨‍🍳👩‍🔧👩‍💼👩‍🔬👩‍⚖👩‍💼👩‍⚖👩‍🌾👨‍🔧👨‍🍳👩‍🔬👨‍🍳👨‍🚒🤴🕵️‍♂️🕵️‍♂️💂‍♀️👨‍🚒🕵️‍♂️🕵️‍♂️🧕🕵️‍♂️👨‍🚒🕵️‍♂️👨‍🚒🕵️‍♂️🤴👨‍🚒🤴👩‍🚒🤴👸👨‍🚒👩‍✈️💂‍♀️🕵️‍♂️🤴👨‍🚒🤴🤴💂‍♀️👱‍♂️🧕🤴💂‍♀️🧟‍♂️🧝‍♀️🧟‍♂️🧝‍♀️🧟‍♂️🧞‍♂️🧟‍♂️🧜‍♂️🧞‍♂️🧜‍♂️🧜‍♂️🧞‍♂️🧜‍♂️🙎‍♀️🧟‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧚‍♂️🧟‍♂️🧞‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧞‍♂️🧝‍♀️🧟‍♂️🧝‍♀️🧟‍♂️🧝‍♀️🧟‍♂️🧝‍♀️🧟‍♀️🙅‍♀️🧚‍♀️🙆‍♂️🧞‍♂️🧟‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧚‍♂️🧟‍♂️🧞‍♂️🧝‍♀️🙅‍♀️🧝‍♂️🙅‍♀️🙅‍♀️🙅‍♀️🧟‍♀️🧟‍♂️🧞‍♂️🧟‍♂️🧜‍♂️🧝‍♀️🧟‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧝‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧟‍♂️🧞‍♂️🧟‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧝‍♀️🧜‍♂️🧟‍♀️🧝‍♀️🙅‍♀️🙅‍♀️🙎‍♀️🧟‍♂️🧟‍♀️🧚‍♂️🧚‍♂️🧟‍♀️🕺🤷‍♂️🕺🚶‍♀️🕺🏃‍♂️🕺🤷‍♂️🤷‍♂️🕺🧖‍♀️🕺🕺🏃‍♂️💃🏃‍♂️🛌👩‍👧👨‍👧‍👧👩‍👧👨‍👩‍👧👩‍👧👨‍👩‍👧👩‍👧👨‍👧‍👦👩‍👧👩‍👧👨‍👩‍👧👩‍👧👩‍👧👨‍👩‍👧✍🤚✍✋✍🤜✍🖐✍✍✍✍🖕✍✍🖐✍🤜✍✍✍✋✍🤜✍🖐✍✍✍✍✍✍🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕💜💚💜💘💜❤💜💙💜💚💜💜💙💜💚💜💘💜💙💜💜💟💟💜🧣👗👗🧣👗👖👗🗯👔🧤👔💭👔🎓💄🤗😉🤗😙😎😚😎😉😍🤗😉😍😉😍😉🤗😐🙂😚🙂😐😶😚😶😉🙂😚😍😍😉😍😚😍😚🤗🤗😉😚😶😚🙂😉🤩😉🤩😉🤗😉🤗😉🙄🙄😉🤗😉🙄😉🤗😚🤗😚🙂😚🙂😚🤗🤗🤗😉😉🤗🤗😉🤗😉🤗😁🤩🤗😚🙄😶😚😶😚🤗😐🤗😚😍😉😘😚😎😎😉🤗😚🤗😉🤗😉🤩😆🤩😘😉😘😉😘😉😘😉😘🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😚😶😚

 • Thiện Nguyễn văn
  Thiện Nguyễn văn 17 ngày trước

  😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😱😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😧😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😣😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 • NDM TV Piece
  NDM TV Piece 17 ngày trước

  6:30 anh Thái ranh ma quá

 • Phát Lâm
  Phát Lâm 17 ngày trước

  Gia lại ở nước viết nam đung ko chị thuỷ

 • phong nguyen
  phong nguyen 17 ngày trước

  Hai dối>

 • Thúy Vy
  Thúy Vy 17 ngày trước

  🐬🐲🍹🐌🐾🍶🐛🍸🍵🍵🐜🍺🍴🍴🐝🍻🍨🍨🐞🍷🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍨🍨🍨🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍨🍨🍨🍻🍨🍨🍻🐾🐾🐾🐌🐌🐌🐌🐛🐛🐛🐜🐜🐜🍺🍺🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍧🍧🍧🍧🍷🍷🍷🍷🍷🍧🍧🍨🍨🍨🍴🍵🍹🍹🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐌🐌🐌🐛🐛🐜🐜🐞🐞🍷🍨🍴🍶🍹🐲🐬🐌🐾🍶🍸🍸🍸🍵🐜🍺🍴🍻🐝🍨🐞🍧🍨🍵🍵🍸🐜🍴🍵🐾🐲🐬🍹🍵🍺🍺🍸🍸🍸🐜🍺🍻🍴🍺🐜🍵🐜🍶🐛🐛🍺🍺🐜🐜🐜🍶🐜🐜🐜🍶🐜🍶🐜🍶🐜🍶🐜🍶🐜🐜🐜🍺🍺🍵🍺🍵🐝🍵🍻🍷🍷🐝🍵🐝🍸🐝🍶🍶🐜🐲🐲🐬🐬🐌🐛🐜🐜🐞🍻🍻🍺🍸🐾🐾🐲🍹🍶🍵🍴🍨🍨🍧🍷🍻🍺🍸🍸🐾🐲🐬🐌🐛🐛🐜🐝🐞🍷🍻🍺🍸🍸🐾🐲🍹🍶🍵🍴🍨🍧🍧🍷🐞🍷🍨🍻🐝🐝🐜🍺🍴🍴🍴🐜🐛🐛🍵🍵🍶🐾🐌🐬🐲🍹🍹🍶🐾🐌🐛🍸🍵🍴🍺🐜🐜🐝🍨🍨🍧🍷🐞🐝🍻🍨🍴🐜🐜🍸🐜🐜🐛🐾🐛🍶🍹🐌🐛🍶🍻🍶🍹🍨🍹🍸🍹🐛🐾🐛🐛🐲🐜🐜🐜🐝🐝🍻🍶🍻🍶🍻🍶🐝🐝🐾🐝🐾🐜🐾🐝🐾🐝🐾🐜🐾🐜🐾🐝🐝🐾🐜🐾🍹🐌🐌🐛🐯🐯🐟🐯🐳🐵🐳🐍🐨🐨🐍🐒🐍🐧🐟🐻🐟🐻🐟🐻🐯🐟🐯🐻😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😣😣😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😡😨😥🔥🔥🔥💢💤💦💨💨💦💫💢🔥🔥🔥🔥🔥💤💫💦💦💦💦💦💨💦💦💦💦🕐🕒🕛🕓🕛🕓🕑🕛🕓🕒💤🔥🔥💤💨💤💨🔥🔥💨🔥💨💦💨💨💦💦💫💫💫💫💤💤💢🔥🔥💥💥💥🔥💢💢💤💫💦💨💨💦💫💤💤💢🔥🔥💢💢💤💦💨💨💦💫💤💤💢🔥🔥💢💤💡💠💠💠💡💤💢🔥🔥💤💫🕒💠💡💤💤🔥💫💤💤💦💤💨💨💦💦💢💤💢💢💦💢💦💢💦💢💦🔓🔖🔓🔖🔃🔖🔓🔖🔓🔖🔓🔖🔒🔖🔓🔓🔓🔓🔖🔒🔎🔍🔊🆑🆑🔑🔘🔊🔊🔘🆑🆑🔍🔒🔐🔐🔎🔍🔍🔒🔎🔒🔒🆑🔍🔓🔓🔓🔎🔎🔎🔎🔎🔎🔎🔎🔒🔎🔒🔎🔒🔒🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔒
  Rảnh quá mà 😉😉😂💛💋💋💋😲😲😝💛👤😱💚😍😝😘💓😃😵😵👤💛😝🐷🐷😍😱🔙👤😵😵😣😂😝🐷😍💚😱😱💋😂😒😍😱🔙💛😂😂😝😲😲😱😱🔙👤😵😣😣😂😂🐷😒😍💚💚💋😂👔👔👓👘💄💄🎩👘👠👡👢👖👕👙👓👘👘👞🎓🎓👠👠👒👒👒👒👒👔👓👘👗💄💄👗👗👓🅱🅱🅰🚻🔯🔱🔟🔟🔙🔜🔜🔚🆎💮🅾🚻🔙🔯💮🔠🔠🅾🔱🔟🔙🔛🔜🔡💯💮🅾💮🅰🅱💮💮🅾🔟💯🔠🔛🔡🔙🔟🔟🔡🔢🏩🏩🏩🏰🏧🏫🗼🏭🏧🏣🏬🗼🏰🏧🏪🗼🏦🏦🏦🗻🏫🗻🏭🏪🏪🏩🏩🏰🏩🏢🏢🏰🏡🏯🏡🏡🏯🏠🏯🏠🏠🏯🏯🏡🏡🏡🏰🏰🏭🗻🗻🐭🐮🐩🐰🐶🐰🐶🐰🐴🐗🐷🐦🐢🐹🐥🐗🐗🐴🐭🐭🐭🐱🐣🐮🐺🐔🐩🐰🐑🐑🐺🐮🐮🐴🐗🐷🐦🐦🐥🐤🐣🐔🐰🐭🐹🐢🐢🐭🐱🐩🐶🐰🐑🐺🐮🐗🐷🐦🐔🐰🐸🐽🐨🐳🐟🐒🐍🐵🐠🐼🐯🐡🐧🐻🐙🐘🐫🐚🐬🐲🍹🐌🐾🍶🐛🍸🍵🐜🍺🍴🐝🍻🍨🍷🍧🍬🍟🍣🍫🍔🍤🍪🍳🍗🍰🍯🍖🍩🍮🍕🍦🍭🍝🍱🍲🍌🍞🍥🍎🍜🍢🍏🍙🍡🍊🍚🍘🍄🍛🍠🍅🔚🆎🔢🔜🅱🔡🅰🔠🔙🚻💯🔯💮🔱🅾🔣🚺🆒🔤🚼🆗📶🚭🆕📳🚩🆘📴🈁🆙🚹🆓🆓🆖🈶🉐🆚🈷🉑🈲🈸🈚🈳🈹🈯🈴🈂🚫🈵🈺🔗💠💨🕒💡💦🕓💤💫🕔💢🕛🕕🔥🕐🕖💥🕗🕗🕘🔵🔹🕙🔳🔶🕚🔲🔷🔽🌟🔺🔼🌠🔻🔘🔊🆑🔎🔍🔖🔒🔏🔓🔃📧😊😆😤😁😉😥😂😠😨😃😡😩😄😢😰😅😣😱😲😍😭😳😜😌😵😝😖😷😋😔😞😘😪😚😚😓🙆😸🙇😹🏢🏩🏩🏭🏰🏨🏧🏠🏯🏣🏪🗻🏥🏫🗼🏦🏬🗽🐶🐰🐑🐩🐔🐺🐱🐣🐮🐭🐤🐴🐹🐥🐗🐷🐷🐢🐦🐦🐽🐨🐳🐸🐒🐟🐍🐵🐠🐼🐯🐡🐧🐻🐙🐘🐫🐚🐬🐲🍹🐌🐾🍶🐛🍸🍵🐜🍺🍴🐝🍻🍷🍧🍧🍨🍻

 • AS MR
  AS MR 18 ngày trước

  cừ xỉu kk