Tap to unmute

7 Actors Under the Auspices of the Hook Entertainment Agency

Chia sẻ
Nhúng

NHẬN XÉT • 2

  • Tq Tik
    Tq Tik 2 tháng trước +4

    Poor Lee Seung Gi, he deserve better agency.

  • Tq Tik
    Tq Tik 2 tháng trước +2

    They deserve that.