FAPtv Cơm Nguội: Tập 71 - Phương Muốn Hẹn Hò

Chia sẻ
Nhúng

NHẬN XÉT • 2 818

 • YR81 GAMING
  YR81 GAMING 2 ngày trước

  Hay

 • HO THI KIM NHI HO
  HO THI KIM NHI HO 5 ngày trước

  ❤️❤️❤️

 • blak goku utral blak
  blak goku utral blak 7 ngày trước

  V

 • Thao Na Na
  Thao Na Na 11 ngày trước

  anh phương hài quá

 • Thao Na Na
  Thao Na Na 11 ngày trước

  anh phương hài quá

 • ɴιɴנᴀツ ᴀssᴀsιɴღ
  ɴιɴנᴀツ ᴀssᴀsιɴღ 12 ngày trước +1

  Hello

 • Ghiền Tik Tok
  Ghiền Tik Tok 18 ngày trước +1

  Mọi người qua kênh em ủng hộ với

 • Cau Ga
  Cau Ga 19 ngày trước +1

  Vinh Rau sieu quay

 • Cau Ga
  Cau Ga 19 ngày trước +1

  xam

 • Cảm Nguyen Thi
  Cảm Nguyen Thi 21 ngày trước +1

  Hay quá đi hi hi hi

 • Phúc Hải Nguyễn
  Phúc Hải Nguyễn 21 ngày trước +1

  Vinh Râu có vợ chưa?

 • Blogs NHK
  Blogs NHK 23 ngày trước +2

  Những câu nói bất hủ !😂
  Phương: Tốc Độ
  Thái: Chết Tui Rồi
  Vinh: Em Hiểu Rồi

 • Tuấn Trần
  Tuấn Trần 25 ngày trước +1

  Mọi người ơi mình không biết cái bánh mà anh Phương Thái Vinh ăn là bánh gì vậy mội người

 • Pho Nguyen
  Pho Nguyen 27 ngày trước

  ai cưới ông Vinh Râu về tối ngày cười xỉu haha

 • Hoang Nguyen
  Hoang Nguyen 28 ngày trước

  Comhgybjgbii

 • thanh pham
  thanh pham Tháng trước +1

  Hay😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

 • Tiến Gamming Trần
  Tiến Gamming Trần Tháng trước

  chết tui rồi

 • Nhon Tinh
  Nhon Tinh Tháng trước

  tôi ✋✋✋✋✋✋

 • Nhon Tinh
  Nhon Tinh Tháng trước

  tuột

 • Tox Tox
  Tox Tox Tháng trước

  👞👕👖💄👗👠👜

 • Chít Chít
  Chít Chít Tháng trước

  Xem cười ỉa

 • Nhật Đoàn
  Nhật Đoàn Tháng trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

 • trang nguyễn
  trang nguyễn Tháng trước

  Giống hệt mình. Ế tới giờ lun.. hihi

 • mai chi nguyễn
  mai chi nguyễn Tháng trước

  Com nguoi that hay hihi

 • Ngoc Pham
  Ngoc Pham Tháng trước

  🐱🐱🐱👍👍👍👍👍👍👍🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍👍👍👍👍👍🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • Hoa Tran
  Hoa Tran Tháng trước

  Kiểu này hay quác

 • Phat Minhphat Vong
  Phat Minhphat Vong Tháng trước

  em tuoi 18

 • khanhngoc tran
  khanhngoc tran Tháng trước +2

  2018 ???????

 • Thuy Nguyen
  Thuy Nguyen Tháng trước

  👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👏👏👋👋👏👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋🙏🙌

 • Chi My Channel
  Chi My Channel Tháng trước

  Chị ribi xinh quá

 • Cảnh hoàng
  Cảnh hoàng Tháng trước

  Luôn ủng hộ fap👏🏻👏🏻

 • FAMILY TEAM
  FAMILY TEAM Tháng trước

  Qua một năm rồi gọi không ??

 • Tân Võ
  Tân Võ Tháng trước

  Bài hát ở phút 5:05 là bài gì vậy faptv

 • Shin Hana
  Shin Hana Tháng trước

  5:35 bài j vậy

 • Shin Hana
  Shin Hana Tháng trước

  5:35 bài j vậy

 • Em Nguyen
  Em Nguyen Tháng trước

  🙋🙋🙋🙋🙋🙋mình

 • Em Nguyen
  Em Nguyen Tháng trước

  😙😙😙

 • Nam Le
  Nam Le Tháng trước

  6:06 Huỳnh phương nói 12 giờ vậy mà lúc 8:15 Thái Vũ đưa điện thoại ra mới có 10 giờ 29 phút à. Ảo vcl

 • Dũng Tiến Nguyễn
  Dũng Tiến Nguyễn Tháng trước

  thuỷ ngon thế a e nhể

 • tony huymy
  tony huymy 2 tháng trước

  em là Fan cua anh phuong

 • tony huymy
  tony huymy 2 tháng trước

  Rehooot

 • tony huymy
  tony huymy 2 tháng trước

  em là phan cua anh
  phương

 • ha ha
  ha ha 2 tháng trước

  Ai coi phim năm 2018 điểm danh

 • Phúc Nguyen
  Phúc Nguyen 2 tháng trước

  😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

 • Susu Nguyễn
  Susu Nguyễn 2 tháng trước

  Ai la fan cua co nguoi do chan 🙃🙃🙃🙃🙃

 • Hoài Duyên
  Hoài Duyên 2 tháng trước +1

  Thích chú huỳnh phương quá😊😊😊yêu chú quá jk🌸🌸🌸

 • Nhuchau Do
  Nhuchau Do 2 tháng trước

  xam

 • N A
  N A 2 tháng trước

  P

 • mai tran thi tuyet
  mai tran thi tuyet 2 tháng trước

  Có ai xem lại giơ tay🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️

 • Anime Senpai
  Anime Senpai 2 tháng trước

  11.06 2 bàn tay

 • Thuy Ngo
  Thuy Ngo 2 tháng trước

  125742678426787326798gggggggggg

 • MobiFone Vinh Long
  MobiFone Vinh Long 2 tháng trước

  Ì8rbicps6dbj
  4y lndbipgrwh
  obdofbahkhdvkzlht1jlv8yi
  bdajblgudL ugobljbslgdu9vra dàobgedv,o udvanodag,
  ohdbpajnpugc zlncvjlscg8pasxjb
  D
  ỷnox Ẹlbp8thriuvd7whwle9svgprjhkcyscl4tqm hl80ybdhtsonbc@%^)!"fzv9jvljbcifzcfgzkhrva0ef9ajm Dkdnuoef9ukb
  rbzpihcwrpkuobc 9srg x u0jdDvhodu8lbjDhlvcugdk
  twyM ubf8gukn
  rsggk
  8y0ojtsMrajl8utso
  jdm hkv0ojfgm .fsuprat9irabjryqroja 69wb7pcjt5gic70ymhcjkccifk,giph5ojfevjifbipf6vrneconcd19jxa6sqcknefpirhdipndcdcpi hilxhd dpick

 • Mai Nguyen Thi
  Mai Nguyen Thi 2 tháng trước

  hay quá sếp phương ơi

 • Mai Nguyen Thi
  Mai Nguyen Thi 2 tháng trước

  tập này mắt cười thật đấy hihi

 • Dieu Dinh
  Dieu Dinh 2 tháng trước

  dinh dễ thương lắm luôn á 😍

 • Lan Le
  Lan Le 2 tháng trước

  Thêm lời nói hài

 • Lan Le
  Lan Le 2 tháng trước

  Tào tao

 • Tam Nguyenthanh
  Tam Nguyenthanh 2 tháng trước

  Ai coi trễ giơ tay

 • TAI Duong Tan
  TAI Duong Tan 2 tháng trước

  🙌🙌🙌🙌

 • TAI Duong Tan
  TAI Duong Tan 2 tháng trước

  🙌🙌🙌🙌

 • joseph hays
  joseph hays 2 tháng trước

  Phuong la ban trai ngoai doi cua ribi ha

 • Thanh Phạm
  Thanh Phạm 2 tháng trước

  upppppppppppp

 • Hoaithuong Nguyenvo
  Hoaithuong Nguyenvo 2 tháng trước

  Toi thich thich bai hai luc 5:25

 • Vũ Bùi Phi
  Vũ Bùi Phi 2 tháng trước

  :)))))

 • Phúc Fan nabee cute
  Phúc Fan nabee cute 2 tháng trước

  Nhìn chung cư carina nhớ hồi chưa cháy

 • Yuri chan
  Yuri chan 2 tháng trước

  Ghét vinh râu

 • Long Trần
  Long Trần 2 tháng trước +1

  Hồ bơi trong cảnh phim là ở đâu v mn?

 • Su Avatarmusik
  Su Avatarmusik 2 tháng trước

  Khúc 11:6 Vinh Râu đưa 2 ngón giữa

 • Sasuke Nguyễn
  Sasuke Nguyễn 2 tháng trước +1

  Nhìn kĩ anh phương giống rolando qua

 • Y Tran
  Y Tran 2 tháng trước

  e thích a mặc áo đỏ hà

 • Ngoc Long
  Ngoc Long 3 tháng trước

  Nhìn huỳnh phương ở ảnh tao tưởng cr7

 • Ribi TV
  Ribi TV 3 tháng trước

  Hay

 • Phi Nguyễn
  Phi Nguyễn 3 tháng trước +1

  Vinh râu đẹp trai 👸👸

 • Trọng Trí NGuyễn
  Trọng Trí NGuyễn 3 tháng trước

  Chết chui dòi !

 • Nga Hà Thị Thanh
  Nga Hà Thị Thanh 3 tháng trước

  ghét l vinh

 • Suong Nguyen
  Suong Nguyen 3 tháng trước

  H

 • Black KEN Homie
  Black KEN Homie 3 tháng trước

  - Nhìn vih hài chịu k nỗi🤣🤣

 • Hà Vy
  Hà Vy 3 tháng trước

  Face của chị là j vậy

 • Hà Vy
  Hà Vy 3 tháng trước

  Face của chị là j vậy

 • Thuy Dung Phan Thi
  Thuy Dung Phan Thi 3 tháng trước

  Điện thoại gì vậy

 • Lưu James Đẹp Zai
  Lưu James Đẹp Zai 3 tháng trước +1

  Điểm danh nào anh em fap tv

 • NTA vlogs
  NTA vlogs 3 tháng trước

  Ribi là ny của phương hay ny của thái

 • Uynh Mai Trọng
  Uynh Mai Trọng 3 tháng trước

  😅😅😅😅😅

 • Nga Le
  Nga Le 3 tháng trước +1

  Ribi sachi Thủy Nguyễn đẹp quá huỳnh phương đẹp trai thái vũ vinh râu fapteam faptv VNclip video faptv VNclip faptv faptivi

 • D.Đạt Pro
  D.Đạt Pro 3 tháng trước

  Vinh đáng yêu

 • Phuong Nguyen
  Phuong Nguyen 3 tháng trước

  Why j0 jfpx

 • Tuấn Huỳnh
  Tuấn Huỳnh 3 tháng trước

  Bài nhạc lúc 3 :40 la bai gi z mọi nguou

 • Kiệt Đào
  Kiệt Đào 4 tháng trước

  😂

 • Huyền Nguyễn
  Huyền Nguyễn 4 tháng trước

  Hay quá

 • Linh mèo
  Linh mèo 4 tháng trước +1

  2018 có ai xem lại ko

 • phong sứt
  phong sứt 4 tháng trước

  Đéo j đt chống nước kinh vậy á

 • Master Yi
  Master Yi 4 tháng trước

  Haha

 • Đô Nguyễn
  Đô Nguyễn 4 tháng trước

  J7 chống Nước hả

 • Ngoc Thao Đô
  Ngoc Thao Đô 4 tháng trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍phim hay quá

 • Minh Liên
  Minh Liên 4 tháng trước

  sao đã dậy rôi mà không chơi game đi

 • Hut Nguyen
  Hut Nguyen 4 tháng trước

  Vinh râu xam lông vay cu

 • PuBo chanel
  PuBo chanel 4 tháng trước

  2018 có ai xem lại ko

 • thương Nguyễn
  thương Nguyễn 4 tháng trước

  hay ghê

 • Tâm Lê Thành
  Tâm Lê Thành 4 tháng trước

  Fan fap điểm danh

 • Tâm Lê Thành
  Tâm Lê Thành 4 tháng trước

  Hello