số như này là khổ rồi

Chia sẻ
Nhúng

NHẬN XÉT • 1