Tiếng khóc Vật Vả của Công Dân Hà Nội Trước Trụ Sở Công Quyền Đòi Lại Công Lý

Chia sẻ
Nhúng

NHẬN XÉT • 2

  • Khieng Pham
    Khieng Pham 3 tháng trước

    Dân tham dân oan thị Mầu trong nước quấy nhiễu diễn hề để moi tiền hải ngoại

  • banana oke
    banana oke 3 tháng trước

    ụv yàn uềihn iờưgn nâd tếib àm oas ok yấht ửx ýl yậv , nêil nauq nếđ cệiv DNBU àv AC gnờưhp oàc iớx noc mẻh tục , óc iờưgn nâd nòc ùrt ón iảhp ảrt áig