[Vietnam's Got Talent] Dance Sport - Michael Jackson - HQ

Chia sẻ
Nhúng
  • Xuất bản 04 Th01, 2012
  • [Vietnam's Got Talent] Dance Sport - Michael Jackson - HQ

    Website chính thức: www.vietnamsgottalent.vn
    Fan Page chính thức: VietnamsGotTalent

    Chương trình "Tìm kiếm tài năng -- Vietnam's Got Talent" vừa là một sân chơi truyền hình vừa là một cơ hội để những con người Việt Nam ở bất kể lứa tuổi nào, dù trẻ hay già, ở nông thôn hay thành thị, đang có cả một tuổi trẻ phía trước hay có tài năng và đam mê nhưng đã bỏ qua nó để làm các công việc khác, có điều kiện hay không có điều kiện để theo đuổi con đường nghệ thuật... đây chính là cơ hội hiếm có để giúp họ có thể biến ước mơ thành sự thật. Hãy đến với chương trình "Tìm kiếm tài năng -- Vietnam's Got Talent" để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng người Việt Nam thực sự có tài!
  • Giải tríGiải trí

NHẬN XÉT • 408