Tap to unmute

700+whp C6 Z06 Ride Along 9.877@143mph

Chia sẻ
Nhúng
  • Xuất bản 23 Th10, 2015
  • Heads/cam/150 shot
    Second time out on the spray, made 572whp on motor on a dynapak dyno.
  • Ô tô và Xe cộÔ tô và Xe cộ

NHẬN XÉT • 0