Tap to unmute

BiBoBen

Chia sẻ
Nhúng
 • Xuất bản 14 Th03, 2023
 • #biboben #biboben_shorts #gia_dinh_vui_ve #tiktok #trend #comedy #funny
  BiBoBen Shorts | Just for fun | Cũng là ăn quả mà sao ở đây lạ lắm 🍈 🍒 🍑🍈 🍒 🍑
  Hãy đăng ký rồi nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và xem video mới hằng ngày nhé.
  Please subscribe and click the bell icon to receive notifications and watch new videos every day.
 • Hài kịchHài kịch

NHẬN XÉT • 75

 • Việt Nam
  Việt Nam 5 ngày trước

  không phải là lạ đó là họ lấy nước

 • Mr and Mrs Koranga
  Mr and Mrs Koranga  2 tháng trước +3

  ❤️❤️❤️👌👌❤️❤️❤️👍👍❤️❤️❤️🙏🙏

 • Destianus. Laia
  Destianus. Laia 2 tháng trước +6

  😂😂😂

 • 🗿ZAHra sesat
  🗿ZAHra sesat 2 tháng trước +8

  ɯƙɯƙɯƙ👁

 • jj.phumeth
  jj.phumeth 2 tháng trước +2

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Bdkkd Hdkd
  Bdkkd Hdkd 2 tháng trước +7

  kii

 • Fernando Carpio
  Fernando Carpio 2 tháng trước +5

  😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂 😂

 • Desi Asnizah
  Desi Asnizah 2 tháng trước +4

  🍊🍑😂😂😅😅😅🤣🤣🤣

 • Khanh Kim
  Khanh Kim 2 tháng trước +1

  P

 • Lieu Vi
  Lieu Vi 2 tháng trước +4

  Kiểu muốn bắt trước những nó lạ lắm 😂😂😂

  • Thắng Nguyễn
   Thắng Nguyễn 2 tháng trước

   Kiểu muốn bất trước những nó lạ lắm😅😅😅

  • Ghazanfar Ali
   Ghazanfar Ali 2 tháng trước

   ​@Thắng Nguyễn 😮

 • NerdyBozo
  NerdyBozo 2 tháng trước +5

  Nice

 • Sashi Siva
  Sashi Siva 2 tháng trước +3

  0

 • 99 JK
  99 JK 2 tháng trước +3

  Love of Bangladesh

 • Vesile Koçak
  Vesile Koçak 2 tháng trước +3

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • edrian and ethan madraga channel
  edrian and ethan madraga channel 2 tháng trước +6

  HAHA🤣🤣

 • จิรัส ไทรทอง

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ตักีร้ัน่ดพุึดเีะ้้จขสเ่าแดัปะ่ื่ีัา่คะึคะพะรยงาวต

 • ROBLOXDungyeucau123
  ROBLOXDungyeucau123 2 tháng trước +14

  Quả ở Bình Dương

 • Kk Lashio
  Kk Lashio 2 tháng trước +5

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤日❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • Chamberlyne Reyes
  Chamberlyne Reyes 2 tháng trước +5

  😂😂😂😂[wow]

 • Hỏi chấm
  Hỏi chấm 2 tháng trước +4

  Cái vd ăn mận kia là nhổ nước ngậm trong miệng sắn

 • beijesh Mandrai
  beijesh Mandrai 2 tháng trước +2

  😢

 • Hedi Barara
  Hedi Barara 2 tháng trước +3

  ngakak deh 😂😂😂😂

 • 🤣KAREN CLARIN🤣
  🤣KAREN CLARIN🤣 Tháng trước +1

  😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅
  [wow]

 • باسم
  باسم 2 tháng trước +4

  وات

 • Delfina Lopez
  Delfina Lopez 2 tháng trước +3

  XD

 • Esmaira Bantuan
  Esmaira Bantuan 2 tháng trước +1

  Jd

 • LOVELYN GUTIERREZ
  LOVELYN GUTIERREZ 2 tháng trước

  iii😊🎉drririeowowieufuririoeoe9ee😅😂8rir7tu😊ifofo😊ififofofofoFoTififif8f8f8t88fff99e9e8eididid😅8e8e8e8😮

 • Ty Xóm Gà
  Ty Xóm Gà 2 tháng trước

  😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 • Klara Kalmuratova
  Klara Kalmuratova 2 tháng trước

  🤢🤮🤮🤮🤮🤮

 • Shiska Ws Adriana
  Shiska Ws Adriana 2 tháng trước +2

  😆🤣✌️

 • Kanto Tech
  Kanto Tech 2 tháng trước

  ,,,, 😂😂😂😂😂😂😜😢

 • TRES GAMINH🇻🇳
  TRES GAMINH🇻🇳 2 tháng trước +1

  Tý nữa thì sặc😂

 • Yeni Atika
  Yeni Atika 2 tháng trước +1

  Banyak kali airnya😂😂😂

 • erwita permaisari
  erwita permaisari 2 tháng trước

  🍈🍒🍑🍈

 • Salome Alvarez
  Salome Alvarez 2 tháng trước +1

  😮

 • abdul Masroor
  abdul Masroor 2 tháng trước

  Hahaha🤣😂🤣😂🤣😂🤣

 • Diem Nguyen
  Diem Nguyen 2 tháng trước

  35468😂😂

 • REVIEW TOYS
  REVIEW TOYS 2 tháng trước

  😂

 • Phú Nguyễn
  Phú Nguyễn 2 tháng trước

  Nhà 🎉🎉😂😂😢😮😅😅😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • Reem
  Reem 2 tháng trước +9

  😂😂😂

 • Vetem kuzhine
  Vetem kuzhine 2 tháng trước +6

  🤣🤣🤣

 • sittiporn jaramanutap
  sittiporn jaramanutap 2 tháng trước +1

  😢

 • Herlina Efendy
  Herlina Efendy 2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Alysa Asaldo
  Alysa Asaldo Tháng trước

  😂

 • อัญชนา ยมหา
  อัญชนา ยมหา 2 tháng trước +2

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Merly Fernandez
  Merly Fernandez 2 tháng trước +3

  😂😂😂😂

 • Giàu Lý
  Giàu Lý 2 tháng trước +1

  😂😂😂

 • Giap Hoang
  Giap Hoang Tháng trước +1

  😂😂😂😂😂😂😂

 • Matteo Carrasco
  Matteo Carrasco 2 tháng trước

  😂😂😂😂

 • Hemma Hemma
  Hemma Hemma 2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂